BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobiszewska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Mroczek Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Katalizatory innowacji w ujęciu regionalnym - od koncepcji do praktyki
Innovation Accelerators in Regional Approach - from Theoretical Concept to Empirical Exemplification
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 9-22, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Innowacyjność, Inkubatory przedsiębiorczości
Technology transfer (TT), Innovative character, Enterprise incubators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regionalne systemy innowacji mają służyć przyspieszeniu procesu konwergencji regionów słabiej rozwiniętych oraz wskazaniu nowych ścieżek rozwojowych, które dzięki postępującej technologii przysporzą źródeł polepszania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów. Relacja pomiędzy innowacyjnością a jej wpływem na konkurencyjność regionów oraz przedsiębiorstw jest newralgicznym punktem, na którym w tych systemach skoncentrowano uwagę. Sektor wysokich technologii jest obecnie działem, w który najbardziej opłaca się inwestować. Parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, a także scalające całość klastry to najbardziej znane typy jednostek, dla których priorytetem jest podnoszenie pozycji konkurencyjnej poprzez wdrażanie innowacji. Warto jednak dodać, że innowacje nie są domeną tylko branż zaawansowanych technologicznie. Taki stan rzeczy jeszcze bardziej eksponuje rolę i misję, jaka wyłania się przed wskazanymi instytucjami. (abstrakt oryginalny)

Regional Innovation Systems are to accelerate convergence of less developed regions and indicate new growth paths which, if based on progressive technology, may create sources of improving the regions' and entrepreneurs' competitive position. Dependence between innovation and its effect on competitiveness remains a crucial matter constantly considered by Regional Innovation Systems. Currently high technology seems to be the sector worth investing in. Technology parks, entrepreneurship incubators, technology transfer centers as well as clusters that combine all the previously mentioned units, are the best known entities focused on enhancing the competitive position by implementing innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cook P., 2003, Strategies for Regional Innovation Systems. Learning Transfer and Applications, Wiedeń.
 2. Asheim B., Coenen L., 2004, The Role of Regional Innovation Systems in a Globalizing Economy. Comparing Knowledge Bases and Institutional Frameworks of Nordic Clusters, DRUID Summer Conference.
 3. Capello R., 2001, Urban Innovation and Collective Learning: Theory and Evidence from Five Metropolitan Cities in Europe, w: Knowledge, Complexity and Innovation Systems, Springer-Verlag, Berlin.
 4. Centrum Transferu Technologii przy Uniwersytecie Nauki i Technologii w Hongkongu, http://www.ttc.ust.hk.
 5. Gorynia M., Jankowska B., 2007, Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, Ekonomista, nr 3.
 6. Hardin J., 2008, North Carolina's Research Triangle Park. Overview, History, Success Factors and Lessons Learned, Wageningen UR Frontis Series, vol. 24, s. 27-51.
 7. Krzyżański T., Marchlewicz U., 2005, Europejska Sieć Inkubatorów Akademickich przy uczelniach UE, w: Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość Akademicka - światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Kwieciński L., 2005, Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Mackiewicz M., 2008, Benchmarking parków technologicznych w Polsce, PARP, Warszawa.
 10. Meeus M., Oerlemans L., van Dijck J., 1999, Regional Systems of Innovation from Within - an Empirical Specification of the Relation Between Technological Dynamics and Interaction between Multiple Actors in a Dutch Region, EC1S Working Paper, no. 99.1.
 11. Oleksiuk A., 2009, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Bydgoszcz-Warszawa.
 12. Parki przemysłowe, technologiczne i specjalne strefy ekonomiczne, 2009, Raport IPO.
 13. Porter M.E., 1998, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London.
 14. Sanz Piñar, P., 2010, Jornada sobre la financiación en el sector de Ciencias de la Vida, http://www.asebio.com/es/financiacion.cfm [dostęp: 03.01.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu