BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziło Weronika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Niklas Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student), Piechota Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Wojtkowiak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Turystyczna konkurencyjność cenowa Poznania na tle największych miast Polski
Tourism Price Competitiveness of Poznan in Comparison with the Biggest Polish Cities
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 55-69, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Słowa kluczowe
Turystyka, Konkurencja cenowa, Wyniki badań
Tourism, Price competition, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę konkurencyjności cenowej w odniesieniu do miast jako obszarów recepcji turystycznej. Przedstawiono w nim wyniki badań przeprowadzonych w tym zakresie przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu należących do Studenckiego Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS. Analizie poddano 10 największych polskich miast (za wartość graniczną przyjęto liczbę 300 tys. mieszkańców): Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Pomiary zebrano w styczniu 2010 r. i dotyczyły one cen produktów sklasyfikowanych w publikacji Instytutu Turystyki w ramach 5 kategorii: noclegi, wyżywienie, transport, usługi rekreacyjne oraz zakupy na potrzeby własne. Na podstawie uzyskanych danych stworzono syntetyczny wskaźnik turystycznej konkurencyjności cenowej, a na jego podstawie rankingi szeregujące ww. miasta od najbardziej do najmniej konkurencyjnych z punktu widzenia potencjalnych turystów. (abstrakt oryginalny)

This paper presents price competitiveness of cities as tourist destination areas. It shows the results of research carried out by students of Poznań University of Economics belonging to EXPLORERS Students Tourism Research Centre. 10 biggest Polish cities were examined (over 300 000 inhabitants) - Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Krakow, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warsaw and Wrocław. The data were gathered in January 2010 and involved prices of tourist goods and services, classified in 5 categories: accommodation, food and beverages, transport, recreation services as well as personal needs. Using the assembled figures, specialised tourism price competitiveness index was constructed and the cities were rated from the most to the least competitive ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barteczko K., Grabowski J., Wrzosek A., 2003, Analiza przewag konkurencyjnych Polski na międzynarodowym rynku turystycznym, koordynator badań: Jan Grabowski, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Warszawa.
 2. Barteczko K., Grabowski J., Wrzosek A., 2003, Synteza opracowania pt.: Analiza przewag konkurencyjnych na regionalnych rynkach turystycznych Polski - synteza, koordynator badań: Jan Grabowski, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 3. Dwyer L., Forsyth P., Rao P., 2000, The Price Competitiveness of Travel and Tourism: a Comparison of 19 Destinations, Tourism Management, no. 21 (1).
 4. Dziennik, Oto najtańsze i najdroższe miasta Europy, http://gospodarka.dziennik.pl/news//artykuly/312677,oto-najtansze-i-najdrozsze-miasta-europy.html [dostęp: 15.01.2011].
 5. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), 2010, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Instytut Turystyki, Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2008 roku.
 7. Karasiewicz G., 1997, Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa.
 8. Kokocińska M. (red.), 2003, Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 9. Kowalczyk A., 2003, Rozwój funkcji turystycznej jako cel turystyki miejskiej, w: Gołembski, G. (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 183-194.
 10. Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.
 11. Nawrot Ł., Zmyślony P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego, PROKSENIA, Kraków.
 12. Poznańska K., Sosnowska A., 2002 Źródła przewagi konkurencyjnej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 13. Skalska T., 2009, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 14. Sosnowska A., 2002, Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Poznańska K., Sosnowska A., Źródła przewagi konkurencyjnej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu