BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Podatek od dochodów kapitałowych w Polsce w latach 2002-2009
Capital Gains Tax in Poland in the Years 2002-2009
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 81-93, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Budżet państwa, Dochody, Kapitał
Individual income tax, State budget, Income, Capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 2002-2009 konstrukcja podatku od dochodów kapitałowych ulegała zmianom. W 2002 i 2003 roku przedmiotem opodatkowania w tym podatku były głównie różnego rodzaju odsetki, a stawka podatkowa wynosiła 20% przychodu. W 2004 roku ustawodawca znacznie rozszerzył zakres przedmiotowy omawianego podatku, a stawka została zredukowana do 19%. Od tego też roku można podzielić "podatek Belki" na ryczałt od przychodów z odsetek bankowych i dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz na podatek z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (pochodnych instrumentów finansowych). W artykule scharakteryzowano konstrukcję prawną podatku od dochodów kapitałowych, a także określono czynniki, które determinują wartość dochodów budżetowych płynących z tego źródła (wartość i oprocentowanie depozytów bankowych, sytuacja na GPW, skłonność Polaków do oszczędzania, sytuacja gospodarcza kraju). (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present how receipts into the state budget from the mentioned tax have been evolving and to indicate factors which directly or indirectly influence their size. The first chapter includes overview of different perceptions regarding this fiscal burden. The capital gains tax is characterized in the second section. The subject of taxation and evolution of the tax base are shown. The third chapter focuses on capital gains tax as one of the budget revenues. The volume of government revenue generated by this tax is shown at the beginning. Finally the paper discusses determinants which affect the size of government revenue from capital gains tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Detaliczne obligacje skarbowe w strukturze oszczędności finansowych gospodarstw domowych w latach 1999-2003 i w I kwartale 2004 r., 2004, Ministerstwo Finansów - informacja Departamentu Długu Publicznego, http://www.obligacje skarbowe.pl/download/obligacje_2 2004.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 2. Ecker M., 2009, Stanowisko BCC w sprawie podatku Belki, http://www.bcc.org.pl//Artykuł.242+M52b3ffa3497.0.html [dostęp: 6.01.2011].
 3. Famulska T., 2002, Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych - za i przeciw (aspekty teoretyczne i praktyczne), http://www.bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=//content/2002/2002_07/famulska_pl.html [dostęp: 6.01.2011].
 4. Glapiak E., 2010, Polacy oszczędzają mniej, Rzeczpospolita, nr 19.
 5. Kruk J.K., 2008, Pułapka Belki, Wprost, nr 13.
 6. Krześniak M., 2003, Podatek Belki po roku, Gazeta Prawna, nr 32.
 7. Matyszewska E., 2009, Potrzebne są zmiany w podatku Belki, Gazeta Prawna, nr 61.
 8. Molik P., 2009, Zniesienie podatku Belki jest nierealne, Gazeta Prawna, nr 80.
 9. Molik P., 2009, Spadają wpływy z podatku Belki, Gazeta Prawna, nr 167.
 10. Paczulski A., Taudul A., Żak J., 2001, Opodatkowanie dochodów kapitałowych w 2002 roku, Przegląd Podatkowy, nr 12.
 11. Raport dotyczący działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2009 roku, 2009, KNF, http://www.knf.gov.pl/Images/TFI_2009jcm75-22722.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 12. Raport roczny 2004, 2005, NBP, Warszawa.
 13. Raport roczny 2005, 2006, NBP, Warszawa.
 14. Raport roczny 2006, 2007, NBP, Warszawa.
 15. Raport roczny 2007, 2008 NBP, Warszawa.
 16. Raport roczny 2008, 2009, NBP, Warszawa.
 17. Raport roczny 2009, 2010, NBP, Warszawa.
 18. Rocznik giełdowy, 2005, GPW, http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/rocznik2005//wyd_04_4.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 19. Rocznik giełdowy, 2006, GPW, http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/rocznik2006/wyd_04_4.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 20. Rocznik giełdowy, 2007, GPW, http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/rocznik2007/wydarz_2006.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 21. Rocznik giełdowy, 2008, GPW, http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/rocznik2008/3_wydarzenia2007.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 22. Rocznik giełdowy, 2009, GPW, http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/rocznik2009/3_wydarzenia2008.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 23. Rocznik giełdowy, 2010, GPW, http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/rocznik2010/Rocznik Gieldowy__2010.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 24. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2002 r., 2003, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 25. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2003 r., 2004, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 26. Sytuacja finansowa towarzystw inwestycyjnych, 2007, KNF, http://www.knf.gov.pl//Images/raport_tfi_tcm75-5862.pdf [dostęp: 6.01.2011].
 27. Szubielska D., 2000, Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej a podatek dochodowy, Monitor Podatkowy, nr 7.
 28. Taudul A., Mariuk M., 2004, Opodatkowanie osób fizycznych w 2004 roku, Przegląd Podatkowy, nr 1.
 29. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U., nr 59, poz. 344, z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93.
 31. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz.U., 2003, nr 202. poz. 1956 z późn. zm.
 32. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 33. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U., nr 139, poz. 833.
 34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U., nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 35. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz.U., nr 116, poz. 1205.
 36. Ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, Dz.U., nr 228, poz. 1507.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu