BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomicz Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Rorczak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Credit default swap - miernikiem zagrożenia kryzysem finansowym
Credit Default Swap -Instrument Measuring Risk of Financial Crisis
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 94-111, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Słowa kluczowe
Swap ryzyka kredytowego, Płynność finansowa, Instrumenty pochodne, Ryzyko bankowe, Bankructwo
Credit default swap (CDS), Financial liquidity, Derivatives, Banking risk, Bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny, Brazylia
Russia, United States of America (USA), China, Brazil
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest analiza znaczenia credit default swap jako miernika zagrożenia kryzysem. Credit default swap to instrument kredytowy pochodny, którego głównym zadaniem jest przenoszenie ryzyka kredytowego. Wystawca CDS-u, zajmując pozycję krótką, zobowiązuje się do wypłacenia kupującemu, zajmującemu pozycję długą, w zamian za z góry ustaloną premię, pełnej kwoty, na którą opiewa kontrakt w sytuacji, gdy dany podmiot nie spełniłby swoich zobowiązań finansowych. Dla kupującego CDS jest to zabezpieczenie przed bankructwem podmiotu, któremu pożyczył pieniądze. Cena CDS-u służy jako miernik w ocenie zagrożenia kryzysem finansowym instytucji bądź całego kraju. Jest ona odzwierciedleniem zaufania inwestorów co do możliwości spełniania swoich zobowiązań przez konkretny podmiot. Im niżej jest wyceniony CDS dla instrumentów finansowych danego podmiotu, tym bezpieczniej z punktu widzenia potencjalnych kupujących, ponieważ tym większą mają oni pewność, że ich należność zostanie uregulowana. W ten sposób CDS jest używany jako miernik zagrożenia kryzysem. Dzięki analizie ceny CDS-u można wskazać, który kraj wykazuje stabilne podstawy gospodarcze i ma nikłą szansę na bankructwo, a który jest najbardziej narażony na krytyczne skutki kryzysu, co na konkretnych przykładach zostało wykazane w niniejszej pracy. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to analyse Credit Default Swap as an instrument measuring the risk of a crisis. Credit Default Swap is a credit derivative instrument, whose main task is to transfer credit risk. Seller of CDS, taking a short position is obligated to pay a buyer, practicing a long position in return for a predetermined premium, the full amount of a contract when the operator does not fulfill their financial obligations. For a buyer, CDS is a protection from bankruptcy of an entity to which money was lent. The price of CDS serves as a measuring instrument in assessing the risk of financial crisis of the institutions or the entire country. It reflects the confidence of investors as to the ability to meet its obligations by a particular entity. The lower CDS is rated for financial instruments of the entity, the safer for buyers, because they have the assurance that their claim will be settled. In this way the CDS is used as a measurement of the risk of emerging crisis. Through an analysis of CDS rates it is possible to indicate which country has a stable economic base and has a faint chance of bankruptcy, and which is most vulnerable to the critical impact of the crisis, a thesis proved by examples considered in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burrett R., Ewan J., 2006, BBA Credit Derivatives Report 2006, British Bankers' Association, London.
 2. Chiny walczą z kryzysem, 2008, www.money.pl [dostęp: 10.11.2008].
 3. Evans-Pritchard A., 2008, Russian Default Risk Tops Iceland as Arisis Deepens, www.telegraph.co.uk [dostęp: 23.10.2008].
 4. Gajewski K., 2009, Kontrakty swap w globalnych przepływach finansowych, Bank i Kredyt, Wkładka edukacyjna: Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, nr 5, s. 17.
 5. Grodzicki M., 2009, Kredytowe instrumenty pochodne w dobie kryzysu finansowego, Bank i Kredyt, Wkładka edukacyjna: Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, nr 4, s. 5.
 6. Guill G.D., 2007, Bankers Trust and the Birth of Modern Risk Management.
 7. Huang Y., 2008, China not Immune from the US Financial Crisis, www.eastasiaforum.org [dostęp: 06.10.2008].
 8. Kolany K., 2008, CDS - instrument finansowej Apokalipsy?, www.bankier.pl [dostęp: 23.10.2008].
 9. Morrissey J., 2008, Credit Default Swaps: the Next Crisis?, www.time.com [dostęp: 17.03.2008].
 10. Neziri H., 2009, Can Credit Default Swaps Predict Financial Crises? Empirical Study on Emerging Markets, Journal of Applied Economic Sciences, vol. IV, iss. 1(7)/ Spring.
 11. PKB Polski jednym z najlepszych na świecie, 2009, www.money.pl [dostęp: 29.05. 2009].
 12. Szewczak J., 2008, Kryzys Polski nie ominie, www.gazetafinansowa.pl [dostęp: 17.10.2008].
 13. Truszkowski J., Niepowodzenia w wykorzystaniu instrumentów pochodnych na rynkach finansowych, 2009, Bank i Kredyt, Wkładka edukacyjna: Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, nr 2, s. 20.
 14. www.bankier.pl.
 15. www.bba.org.uk.
 16. www.bespokeinvest.typepad.com.
 17. www.biznes.gazetaprawna.pl.
 18. www.eastasiaforum.org.
 19. www.economist.com/finance.
 20. www.isda.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu