BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckowiak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Owczarczak Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Wojno Izabella (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Badanie skuteczności konserwacji kosmetyków
Research on Effectiveness of Cosmetics' Preservation
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 126-136, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Słowa kluczowe
Kosmetyki, Badanie jakości, Konserwacja wyrobów
Cosmetics, Quality research, Maintenance of products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Środki konserwujące są dodawane do kosmetyków w celu zachowania ich pożądanej jakości. Obecnie istnieje kilka testów sprawdzających skuteczność takiego utrwalania, między innymi S&M KOKO Test i Farmakopea Polska. W przygotowaniu są dwie ważne normy ISO dotyczące oceny skuteczności konserwacji kosmetyków. Do momentu ich wprowadzenia producenci nie są zobligowani do wykonywania badań w tym zakresie. W ramach działalności SKN INVENTUM zostały przeprowadzone badania skuteczności konserwacji kosmetyków z wykorzystaniem S&M KOKO Testu oraz jego zmodyfikowanej wersji. Przeprowadzone w niniejszej pracy doświadczenia pozwoliły na wykazanie niedoskonałości S&M KOKO Testu. (abstrakt oryginalny)

Preservatives are added to cosmetics in order to maintain their desired quality. Nowadays there are several tests to check the efficiency of preservatives in these cosmetics, for example S&M Koko Test and Farmakopea Polska. In preparation there are two important ISO standards concerning the effectiveness of cosmetics' preservation. Until their introduction, the producers had not been obligated to carry out research in these areas. The activity of SKN INVENTUM efficiency studies were conducted using the preservation of cosmetics, Koko test and its modified version. Conducted experiments in these areas allowed us to demonstrate the inadequacy of S&M KOKO Test. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Farmakopea Polska, 2005, wyd. 7, t. I 5.1.3. Skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej.
  2. http://biotechnologia.pl/biotechnologia-portal/info/kosmetologia/34_artykuly-opracowania/477,badania_mikrobiologiczne_w_celu_zapewnienia_wysokiej_jakosci_produktow.html [dostęp: 10.12.2010].
  3. http://www.biotechnologia.com.pl/biotechnologia-ortal/info/kosmetologia/34_artykuly-opracowania/457,metody_oceny_czystosci_oraz__potwierdzenie_deklarowanego_działania_przeciwdrobnoustrojowego_kosmetykow_html [dostęp: 10.12.2010].
  4. http://www.mikrobiolodzy.pl/index.php?option=comcontent&task=view&id=191
  5. Jawetz E., Melnick L., Adelberg E.A., 1991, Przegląd mikrobiologii lekarskiej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
  6. Parnowska W., 2005, Leki i kosmetyki, rozdz. 12, w: Zyska B, Żakowska Z. (red.), Mikrobiologia materiałów, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Łódź.
  7. Robinson R.K., Batt C.A., Patel P.D., 2000, Encyclopedia of Food Microbiology Volume I, Academic Press, UK.
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzonych badań laboratoryjnych; Załącznik nr 1 (poz. 107) "Kryteria czystości chemicznej i mikrobiologicznej kosmetyków oraz metody kontroli zgodności z tymi kryteriami".
  9. Schlegel H.G., 2000, Mikrobiologia ogólna, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Zaremba M.L., Borowski J., 1997, Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu