BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dekier Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
5S - droga do bezpiecznego, ergonomicznego i czystego stanowiska pracy
5S - the Way to Safe Ergonomic and Clean Workplace
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 180-191, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Słowa kluczowe
Odchudzone zarządzanie, Standaryzacja, Organizacja pracy
Lean management, Standardization, Work organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnych, trudnych warunkach gospodarczych przedsiębiorstwa na całym świecie przywiązują dużą wagę do poszukiwania takich rozwiązań funkcjonowania firm, które dają szansę na umocnienie ich pozycji na rynku. Artykuł opisuje jedno z narzędzi pozwalających bardzo efektywnie poprawić otoczenie procesów produkcyjnych w zakładzie, zwane "pięć filarów wizualizacji miejsca pracy (5S)". Nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter pięciu słów zaczynających się literą "S": Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina. 5S stosuje się w celu modelowania otoczenia danego stanowisku pracy. Narzędzie to pomaga m.in. w znalezieniu optymalnej liczby przedmiotów, które powinny się znajdować w miejscu pracy oraz w ich racjonalnym rozmieszczeniu. W procesie wdrażania 5S decydującą rolę odgrywają pracownicy firm, a szczególnie pracownicy bezpośrednio wykonujący daną pracę. Autor prezentuje każdy z pięciu filarów wizualizacji miejsca pracy i przedstawia znaczenie każdego z nich w osiągnięciu celu, jakim jest stworzenie bezpiecznego, ergonomicznego i czystego stanowiska pracy. (abstrakt oryginalny)

In the present difficult economic conditions companies all over the world find it essential to seek for such solutions to their functioning which give them chances of consolidating their position on the market. This article describes one of the tool which allow to import effectively production processes, called "5 Pillars of the Visual Workplace ". The name 5S comes from the first letters of 5 words beginning with letter "S": Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain. 5S is used in order to shape processes taking place in a particular workplace. The tool helps to find the optimal number of objects appearing in a workplace and their reasonable placement. The decisive role in implementing the 5S is played by the employees, especially those who do a particular job. The paper presents broadly each of 5 Pillars of the Visual Workplace and describes their significance in achieving the aim which is to create a safe ergonomic and clean workplace. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker J., 2001, Implementing 5S to Promote Safely and Housekeeping, Professional Safety, no. 46.
 2. Chin K.A., 2002, A Proposed Framework for Implementing TQM in Chinese Organizations, The International Journal of Quality & Reliability Management, no. 19.
 3. Cooney R., 2002, Is 'Lean' a Universal Production System? Batch Production in the Automotive Industry, International Journal of Operations & Production Management, no. 22.
 4. Douglas A., 2002, Improving Manufacturing Performance, Quality Congress, ASQ's Annual.
 5. Eckhardt B., 2001, The 5-S Housekeeping Program Aids Production, Concrete Products, no. 104.
 6. Gach D., TECHNIKA 5S - poprzez porządek do doskonałości, http://www.qnowhow.pl/obiekty/mod/szczegoly/Obi_id/183/technika-5s-poprzez-porzadek-do-doskonalosci.html [dostęp: 29.12.2009].
 7. http://www.nsik.com.pl/archiwum/202/al5.html [dostęp: 29.11.2010].
 8. http://www.gembapantarei.com/2010/04/a_tracking_method_for_5s_programs.html [dostęp: 05.01.2011].
 9. Imai M., 2006, Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa.
 10. Koźmiński A.K., Piotrowski W., 1998, Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 11. Masaaki I., 2006, Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa.
 12. Mente de B., 1994, Japanese Etiquette and Ethics in Business, NTC Business Books.
 13. Michalska J., Szewieczek D., 2007, The 5S Methodology as a Tool for Improving the Organization, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, no. 2.
 14. Narasimhan K., 2003, 5S for Operators Learning Package, The TQM Magazine.
 15. Ohno T., 2008, System produkcyjny Toyoty, Prodpress, Wrocław.
 16. Productivity Press Development Team, 2009, 5S dla operatorów, Productivity Press, Wrocław.
 17. Silveira da G., 2006, Effects of Simplicity and Discipline on Operational Flexibility: an Empirical Reexamination of the Rigid Flexibility Model, Journal of Operations, no. 24.
 18. Sprague J., 2002, China's Manufacturing Beachhead, Fortune, no. 146.
 19. Zelinski P., 2005, If5SIs Good, Try 13S Next, Modern Machine Shop, no. 77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu