BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Modelowanie dynamicznych oszacowań parametru beta w modelu wyceny aktywów kapitałowych
Modeling Dynamic Estimates of Beta Parameter in Capital Assets Pricing Model
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 204-218, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Współczynnik Beta
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Beta factor
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne podejście do modelu CAPM zakłada, że bety zmieniają się w czasie. Przyjmując to założenie, porównano dwie metody dynamicznego szacowania parametru. Najpopularniejsza metoda, KMNK z ruchomym oknem estymacji, w której zastosowano dwa sposoby doboru okna, nie pozwala na wiarygodne oszacowania parametrów - niespełnione założenia powodują złe własności estymatorów. Podejściu klasycznemu przeciwstawiona jest koncepcja zrealizowanych bet wywodząca się z teorii zmienności zrealizowanej i zrealizowanej regresji. Okazuje się, że wyznaczone na podstawie notowań 5- i 30-minutowych miesięczne bety mają podobny przebieg do bel z KMNK. Z analizy wyznaczonych szeregów parametrów wynika, że zrealizowane bety są stacjonarne i występują w nich pewne zależności liniowe, jednak ze względu na niedostateczną długość szeregów nie udało się oszacować liniowych modeli szeregów czasowych dobrze opisujących ich dynamikę i pozwalających na stawianie wysokiej jakości prognoz. Na pytanie, czy szeregi zrealizowanych bet dla akcji z polskiej giełdy można modelować i prognozować, będzie można odpowiedzieć, gdy zgromadzonych zostanie więcej danych o wysokiej częstotliwości. (abstrakt oryginalny)

The contemporary approach to Capital Asset Pricing Model assumes that betas are time-varying. Following this line of reasoning, we compare two methods of dynamic estimation of this parameter. We apply the most popular OLSM with moving estimation window, adopting two approaches to the selection of estimation window and prove that the estimates are unacceptable due to violation of the assumptions of linear regression. Against this background we set the concept of realized beta originating from the realized volatility and realized regression. Monthly realized betas calculated from intraday returns turn out to resemble the OLSM betas. Although their analysis proves stationarity and some linear dependency, due to the insufficient length of the series, we failed to estimate a linear model capturing the dynamics of betas that would allow accurate forecasting. Only after more high-frequency data are collected can we answer the question whether modeling and accurate forecasting of realized beta is possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersen T., Bollerslev T., 1998, Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts, International Economic Review, no. 4.
  2. Andersen T., Bollerslev T., Diebold F., Labys P., 2003, Modeling and Forecasting Realized Volatility, Econometrica, no. 2.
  3. Andersen T., Bollerslev T., Diebold F., Wu G., 2006, Realized Beta: Persistence and Predictability, Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series/Part B. Advances in Econometrics, Elsevier Ltd, vol. 20.
  4. Barndorff-Nielsen O., Shephard N., 2002, Econometric Analysis of Realised Covariation: High Frequency Based Covariance, Regression and Correlation in Financial Economics, Nuffield College, Oxford, Working Paper, no. 2002-W13.
  5. Lintner J., 1952, Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economic Statistics, no. 47.
  6. Markowitz H., 1952, Portfolio Selection, The Journal of Finance, no. 1.
  7. Markowitz H., 1959, Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, Inc., New York.
  8. Mossin, J., 1996, Equilibrium in a Capital Asset Market, Econometrica, no. 22.
  9. Sharpe, W., 1964, Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, The Journal of Finance, no. 3.
  10. Tarczyński, W., 1997, Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. 2, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu