BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak-Johann Małgorzata (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania konkurencji i współpracy w kontekście rozwoju turystyki na pograniczu dolnośląsko-saksońskim : zarys problemu
Conditions of the Cooperation and Competition in Tourism in Saxony-Lower Silesian Borderland : Selected Problems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 244, s. 300-311, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Formy współpracy przygranicznej, Konkurencja, Koopetycja, Rozwój turystyki
Border areas, Region cross-border cooperation, Border cooperation form, Competition, Coopetition, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk, Saksonia
Lower Silesia
Abstrakt
Turystyka jest branżą, która w najbliższych latach ma szansę na dynamiczny rozwój na pograniczu polsko-niemieckim. Tym samym jest to potencjalnie dziedzina konkurencji w najbliższych latach. Wychodząc z tego założenia, w artykule przeanalizowano najważniejsze uwarunkowania koopetycji (tj. konkurencji i współpracy) w kontekście rozwoju turystyki na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego na odcinku Dolny Śląsk - Saksonia. Pod uwagę wzięto uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne ostatnich lat. (abstrakt oryginalny)

Tourism has a chance to be the most dynamically developed sector in Polish- German borderland. Tourism is potentially the competition field in the nearest future as well. Following these assumptions, in the paper the author analyzed the most important condition of coopetition (competition and cooperation) in the field of tourism in Saxony-Lower Silesian borderland, concerning political, social and economic aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahrens G.A., Schöne M. [2008], Cooperative Approaches to Integrated Cross-Border Transport Planning on a Regional Level, Handbook, Federal Ministry of Economics and Technology, Dresden.
 2. Alecke B., Untied G. [2001], Migration aus den EU - Beitrittsländern Polen und Tschechien in die Europäische Union. Potential und regionale Verteilung, (in) EU - Osterweiterung und deutsche Grenzregionen. Strukturpolitik und Raumplanung in den Regionen an der mitteleuropäischen EU - Außengrenze zur Vorbereitung auf die EU - Osterweiterung, Hrsg. J. Riedel, G. Untiedt, Ifo Dresden Studien, 28/II, Dresden, s. 317-384.
 3. Boss A. [1991], Subventionen in den neuen Bundesländern, \"Weltwirtschaft\" nr 1, s. 67-75.
 4. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. [1996], Co-opetition, Doubleday Currency, New York.
 5. Büttner S. [2002], Polacy i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w Europie, [w:] Polska i Niemcy w zmieniającym się świecie. Z dyskusji X Forum Polsko-Niemieckiego, red. R.M. Mazur, J. Forbrig, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, s. 81-100.
 6. Ciok S. [2004], Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2603, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 7. Ceny w Euroregionie Nysa w 2010 roku, GUS, Wrocław 2010.
 8. Dołzbłasz S., Raczyk A. [2010], Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit, 2004 (dostępne na http://www. bmvbs.de/Anlage/original_21437/Jahresbericht-2004-zum-Stand-der-Deutschen-Einheit.pdf [5.01.2006]).
 10. Jankowska B. [2009], Konkurencja czy kooperacja?, \"Ekonomista\" nr 1, s. 78.
 11. Leśniak M. [2006], Konkurencyjność obszarów pogranicza polsko-niemieckiego, praca doktorska napisana w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski (maszynopis).
 12. Luo Y. [2004], Coopetition in international business, Copenhagen Business School Press.
 13. Luo Y. [2007], A coopetition perspective of global competition, \"Journal of World Business\" no. 42, s. 129-144.
 14. Zontek Z., Lipianian-Zontek E. [2010], Koopetycja formą współpracy konkurujących przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarki światowej, red. E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 441-462.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu