BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekutowska Agnieszka
Tytuł
Specyfika rynku pracy w krajach rozwijających się
Characteristics of Labour Markets in Developing Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 112, s. 99-107
Tytuł własny numeru
Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Kraje rozwijające się, Rynek pracy
Developing countries, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka światowa to przede wszystkim zróżnicowanie rozwojowe mające wiele wyznaczników, wśród których najważniejsze to nie tylko udział w światowym dochodzie czy wysokości PKB na 1 mieszkańca, ale także udział w światowej produkcji oraz udział w handlu międzynarodowym. Te kraje, które odnotowują w tych dziedzinach lepsze wyniki, charakteryzują się także wyższym poziomem rozwoju (fragment tekstu)

In the modern global economy, substantial developmental differences exist not only between developed and developing countries but also among the developing countries themselves. The latter are states with low levels of education, facing strong demographic pressure.Moreover, the share of agriculture in those economies is markedly higher than in more affluent countries. The industrial sectors in less developed states grow at a slow rate so, consequently, the majority of population is employed in agriculture, whose efficiency and effectiveness are relatively low. Besides, the rural areas of those countries are densely populated, their inhabitants are undernourished and illiterate. As a result, developing countries suffer from shortages of skilled labour and high rates of (mainly hidden) unemployment.Since the above factors largely contribute to the decrease in the international competitiveness of developing states and have led to development gaps, an analysis of the labour markets in those countries seems to be desirable. Those markets differ considerably from the labour markets of economically advanced countries. This is confirmed by the above-mentioned labour market characteristics, which hamper economic progress and are major causes of development chasms between the nations of the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Balicka, M. Glucz: Problemy ekonomiczne krajów rozwijających się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1980, s. 15-18.
 2. W. Iskra: Współzależność handlu zagranicznego i wzrostu gospodarczego. Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Warszawa 1996, s. 34-38.
 3. K. Czaplicka: Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się. W: Ekonomia rozwoju. Red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 85.
 4. Gospodarka światowa. Red. P. Bożyk. PWE, Warszawa 1991, s. 271-272.
 5. Gudowski: Rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego. W: Ekonomia rozwoju. Red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 85.
 6. G. Myrdal: Przeciw nędzy w świecie. PIW, Warszawa 1975, s. 168.
 7. E. Kwiatkowski: bezrobocie w krajach rozwijających się. W: Ekonomia rozwoju. Red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 164.
 8. E. Polak: Brak pracy i niestabilność zatrudnienia jako przyczyny frustracji społecznej. W: Problemy społeczne w grze politycznej: współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie. Red. J. Królikowska. UW, Warszawa,2009, s. 271.
 9. E. Polak: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Difin, Warszawa 2009, s. 261.
 10. A. Bąkiewicz: Charakterystyka gospodarki słabo rozwiniętej. W: Rozwój w dobie globalizacji. Red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. PWE, Warszawa 2010, s. 135.
 11. L.J. Jasiński: Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej. Politechnika Warszawska 2007, s. 184.
 12. M.P. Todaro: Economic Development. Addison-Wesley, Reading 1997, s. 244.
 13. E. Kwiatkowski: Bezrobocie. podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2002, s. 13.
 14. A. Sen: Employment, Technology and Development. Oxford-London 1975, s. 121.
 15. M. Hopkins: Employment Trends in Developing Countries, 1960-80 and beyond. ,,International Labour Review" 1983, July/August, s. 473.
 16. P.R. Krugman, M. Obstfeld: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2001, s. 179-180.
 17. J. Telep: Elementy ekonomii rozwoju. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2010, s. 53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu