BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Model wyceny przedsiębiorstw metodą dochodową
A Model of Evaluating Enterprises by Income Method
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 56, s. 49-58, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Metoda dochodowa wyceny, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Income valuation methods, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podsumowując problematykę dochodowych metod wyceny przedsiębiorstwa, należy nadmienić, że są one obarczone błędem prognozy wyników i zakładają wycenę wartości jedynie po przyszłym dochodzie bez uwzględnienia majątku wycenianego podmiotu. Może się zatem zdarzyć, że wyceniane przedsiębiorstwo w kolejnym okresie osiągnie inne wyniki od poczynionych prognoz CF. Należy wtedy korygować wycenę i dostosowywać swoje decyzje inwestycyjne już do zmienionej wyceny. Jeśli wyceniane przedsiębiorstwo nic tylko nic będzie osiągać zysków na zakładanym poziomie, ale i będzie generować straty, wówczas prognoza CF będzie błędna, a wartość wycenianego podmiotu przewartościowana względem cen rynkowych. W takiej sytuacji inwestor poniesie stratę, a na odrobienie jej będzie musiał poczekać, aż osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki będą adekwatne do wcześniejszej wysokiej ceny nabycia.(fragment tekstu)

The article describes the task of value estimating shares by the income method together with a detailed description of the problems of estimating cash flow, cost of capital and residual value. In order to consider the way of the benefits from the inexpensively bought shares of the correctly estimated enterprise, we should solve the problem how to estimate the enterprises in order to show these which are undervaluated and have the biggest potential to increase on the capital market.The income method evaluating the enterprise is connected with the sum of in-comes or any other forms of the net income of the enterprise obtained by its owners during their activity. An important element is also the correct estimation of the level of the discount rate. The discount rate should properly reflect the so called the price of the present ex-change income related to the future one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Twigger, Warszawa 2002.
  2. Francis J.C.: Inwestycje. Analiza i zarządzanie. WIG-PRESS, Warszawa 2000.
  3. Graham B.: Mądry inwestor. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
  4. Groppelli A.A: Wstęp do finansów. WIG-PRESS. Warszawa 1999.
  5. Haugen R.A.: Nowa nauka o finansach. WIG-PRESS, Warszawa 1999.
  6. Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
  7. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu