BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wratny Jerzy (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Problem reprezentatywności związków zawodowych w zakładzie pracy : więcej pragmatyzmu czy demokracji?
The Problem of the Representativity of Trade Unions at the Plant Level : More Pragmatism or Democracy?
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2012, nr 3, s. 2-9
Słowa kluczowe
Związki zawodowe, Zbiorowe stosunki pracy, Prawo pracy
Trade unions, Collective labour relations, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podział organizacji związkowych na reprezentatywne i pozostałe wynika z pluralizmu związkowego, będącego efektem wolności związkowej w państwie demokratycznym. W zbiorowych stosunkach pracy występuje tendencja do ekspansji tego podziału na coraz to nowe obszary działalności związkowej. Wysuwane są jednocześnie, podyktowane przede wszystkim względami pragmatycznymi, postulaty zaostrzenia prawnych kryteriów reprezentatywności. Autor zastanawia się nad granicami ekskluzywizmu w tym zakresie, które wyznacza zasada demokratycznej reprezentacji ogółu pracowników przez działające w zakładzie pracy związki zawodowe. (abstrakt oryginalny)

Differentiation of trade union organizations into representative ones and the others results from trade union pluralism being the effect of union freedom in democratic state. In the field of union industrial relations in Poland the tendency of expanding this differentiation into still new areas of union activity is observed. Restriction of the legal criteria of representativity caused by pragmatic needs is demanded. The author takes into consideration the limits of exclusivism in this scope which is determined by rule of democratic representation of all stuff through trade unions at the plant level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Berthezene, Reprezentatywność we Francji (w:) Reprezentatywność partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy, red. E. Sobótka i M. Pliszkiewicz, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1996, s. 29.
 2. F. Kampka, Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła, Wydawnictwo KUL, Lublin 1990, s. 43-44.
 3. R. Nadskakulski, Związkowa reprezentacja zbiorowych praw i interesów pracowniczych (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, pod red. G. Goździewicza, Toruń 2001, s. 96.
 4. W. Masewicz, "Reprezentatywność" jako cecha związku zawodowego (Na przykładzie Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność 80"), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 5-6.
 5. B. Cudowski, Model rozwiązywania sporów zbiorowych (w:) Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000, s. 242.
 6. Nowy model zbiorowego prawa pracy. Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie zakładowego dialogu partnerów społecznych. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 11 października 2011 r., broszura pod red. M. Gładoch, s. 41.
 7. Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, część II, Niezwiązkowe przedstawicielstwa pracowników, red. J. Wratny i M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 2010.
 8. J. Stelina, Nowa koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 6, s. 4.
 9. J. Stelina, Związki zawodowe w systemie zbiorowej reprezentacji zatrudnionych - stan obecny i kierunki zmian (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska i J. Stelina, Gdańsk 2010, s. 171-172.
 10. M. Seweryński, Problemy statusu prawnego związków zawodowych (w:) Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000, s. 133.
 11. M. Latos-Miłkowska, Reprezentatywność w zbiorowych i indywidualnych stosunkach pracy (w:) Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, red. L. Florek, Warszawa 2007, s. 147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu