BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Pozytywy i negatywy polskiego rolnictwa w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
The Positives and the Negatives of Polish Agriculture and Rural Areas in the Light of Polish Accession to the EU : Common Agricultural Policy in EU
Źródło
Prace Doktorantów AE. Europejskie wyzwania dla polskiej gospodarki - płaszczyzny integracji, 2004, s. 84-91, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, Analiza SWOT
Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), SWOT analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono istotę Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz przedstawiono sytuację polskiego rolnictwa, uwzględniając jego zalety i wady oraz szanse i zagrożenia.

Integration of Polish economy, including agricultural-food sector with EU, is a big enterprise, in fact realised in all spheres of social-economy life. It is obvious that the process of integration, apart from many profits, will bring a lot of problems and even conflicts. The article presents the condition of Polish agriculture by the prism of it's strengths and weaknesses, and discusses opportunities and threats of the Polish accession to the EU giving the aspect of the main core of Common Agricultural Policy in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk M.C.: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej. "Unia Europejska - Serwis Informacyjny" czerwiec - lipiec 2001 nr 6/7 (17/18).
 2. Bukraba-Rylska I.: Perspektywy polskiego rolnictwa: marginalizacja, europeizacja, globalizacja "Wieś i Rolnictwo" 2002 nr 3(116).
 3. Ciepielewska M.: Polskie rolnictwo a Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. W: Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską - niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej. Warszawa: IERiGŻ 1998.
 4. Guba W.: Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski. "Wieś i Rolnictwo" 2002 nr 3(116).
 5. Klisowska A.: Miejsce programów rolnośrodowiskowych w polityce rolnej po integracji Polski z Unią Europejską. "Wieś i Rolnictwo" 2001 nr 3(112).
 6. Małysz J.: Reorientacja Wspólnej Polityki Rolnej - implikacje dla krajów kandydackich. "Wieś i Rolnictwo" 2001 nr 1(110).
 7. Pechal P.: Twarde rozmowy o wielkich pieniądzach. "Unia Europejska" 2002 nr 10(34).
 8. Rosner A.: Główne kierunki badań prowadzonych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w 2001 roku. "Wieś i Rolnictwo" 2002 nr 2(115).
 9. Sikorska A.: Pozytywne i negatywne skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opinii rolników. "Postępy Nauk Rolniczych" 2002 nr 2.
 10. Stelmachowski A.: Rolnictwo polskie wobec Wspólnej Polityki Rolnej krajów Unii Europejskiej. W: Polska. Rolnictwo. Unia Europejska. Warszawa: Urząd Rady Ministrów 1998.
 11. Wilkin J.: Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. "Wieś i Rolnictwo" 2002 nr 2(115).
 12. Wspólna Polityka Rolna. "Unia Europejska" 2002 nr 9(33).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu