BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Tytuł
Specyfika systemu kontroli zarządczej na uczelni publicznej
The Specific Character of Management Control System at Public Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 141-151, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Rachunkowość szkoły wyższej, Kontrola zarządcza
Public finance sector, Accounting, Internal control, Accounting in higher education institution, Management control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie zasad budowy systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, na przykładzie procedur wdrożenia tego systemu obowiązujących w uczelni publicznej...System kontroli zarządczej powinien być elastyczny i dostosowany do potrzeb danej instytucji. Systematyzacja procedur kontroli zarządczej służy podniesieniu jakości zarządzania w sektorze finansów publicznych, w tym na uczelniach publicznych (fragm. tekstu)

The management control system requires the implementation of suitable procedures in entities of the public finance sector. The person obliged to specify these procedures at public universities is the chancellor. Their basis are guidelines enclosed in management control standards issued by the Minister of Finance. The paper presents general elements of management control procedures, taking into consideration the specificity of functioning of public universities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarek P.: Ocena środowiska wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 669, Szczecin 2011.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
  4. Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. Puchacz K.: Nowa ustawa o finansach publicznych, ODDK, Gdańsk 2009.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  7. Zarządzenie nr 150/07/11 rektora uczelni z dnia 8 września 2011 r. w sprawie trybu, zasad i form sprawowania kontroli zarządczej w uczelni.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu