BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jura Przemysław
Tytuł
Rynek kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w Polsce w perspektywie ostatnich lat oraz prognozy jego rozwoju
Venture Capital Funds Market in Poland in the Last Years and Forecasts of its Development
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 63, s. 71-86, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Efektywność systemu finansowego
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Fundusze venture capital
Capital market, Venture capital funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kapitał wysokiego ryzyka (venture capital) jest definiowany jako kapitał własny wnoszony na ograniczony okres przez inwestorów zewnętrznych przedsiębiorstw (zazwyczaj małych i średnich), dysponujących innowacyjnym produktem, metodą produkcji lub usługą, które nie zostały jeszcze zweryfikowane przez rynek. (fragment teksu)

Private equity and venture capital funds are the financial source for enterprises (generally small and medium enterprises) that have innovative product, service or production method. These funds are very convenient financial source for SMEs and in many cases the only one possible form to raise capital. At present there are several dozen prospering venture capital funds in Poland. Majority of these funds are legal entities registered abroad. The reason of such a situation is lack of the essential tax privileges for the participants of venture capital funds market. In Poland there is an increase of average value of single high risk investment and predominant engagement of funds in two sectors: processing industry and IT services. Main barriers in gaining capital from funds by SMEs in Poland are mental ones, low level of the economic awareness of companies' owners and the level of lower limit of funds investing in one project. Polish market of venture capital funds is in the dynamic development stage and there are forecasts of its further development. The additional factor that supports the development of venture capital funds is the opportunity of gaining public funds from EU grants that are assigned for that purpose. Due to many promotional and educational activities run by the institutions which act at the market of venture capital funds, the increase of interest in that financial source is foreseen. Preparation and implementation of legal simplifications and tax preferences for the individual and institutional investors at the venture capital funds market are necessary in order to accelerate the development of venture capital funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Węcławski: Venture capital. nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 10.
  2. T. Grzelak: Sektor kapitału ryzyka (VC/PE) w Europie./ "problemy Zarządzania" 2005, nr 2(8), s. 155.
  3. M. Molo, M. Bielówka: Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności. W: Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 46.
  4. P. Tamowicz, A. Rot: Fundusze venture capital w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s.6.
  5. A. Kopijkowski-Gożuch: Uwarunkowania podatkowe działalności funduszy venture capital w Polsce. W: Wybrane problemy reformy systemu podatkowego. Red. J. Sikorski. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu