BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goryl Antoni (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania), Walkosz Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zróżnicowanie struktur wydatków na żywność według grup społeczno-zawodowych w latach 1980-1988
Differentiation of Food Expense Structures According to Social-Professional Groups in the Years 1980-1988
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 355, s. 5-23, tabl., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki gospodarstw domowych, Żywność, Gospodarstwa domowe
Household expenditures, Food, Households
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Omówiono zróżnicowanie struktur wydatków na żywność pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi oraz zmiany struktur w czasie. Przedstawiono wpływ dochodu na strukturę wydatków żywnościowych gospodarstw domowych.

The paper deals with food expense structures of households In the years 1980-1988, The carried out analysis was concerned with: a) the differentiation of these structures depending on social-professional groups of households, b) the changes which occurred over the analysed period in the individual types of households, c) the differentiation of the structures depending on the affluence level of a house-hold. The accepted measure of the structure differentiation is as follows: ε i j = 1 2 𝕢 = 1 k β 𝕢 𝕚 - β 𝕢 𝕛 where βqi , βqj stand for the participation of the "q" component of a structure in the "i" and "3" types of households respectively (in the case of studies on the differentiation of households' structures) or in the years "i" and "j" (in the case of studies on the differentiation of the structures in time).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Goryl A., Walkosz A., Zróżnicowanie spożycia żywności wg typów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 7.
  2. Goryl A., Walkosz A., Zróżnicowanie struktur wydatków gospodarstw domowych w latach 1973-1986, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989, nr 307.
  3. Kukuła K., Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4.
  4. Roczniki Statystyczne GUS 1981-1989.
  5. Rudnicki L., Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowania struktur konsumpcji, "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 2.
  6. Rudnicki L., Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-83, "Handel Wewnętrzny" 1985, nr 3.
  7. Wiatrak A.P., Poziom i struktura spożycia żywności w przekroju grup społeczno-zawodowych, "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu