BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walkosz Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Migracje wewnętrzne a wybrane wskaźniki warunków życia w województwach
Internal Migration and the Selected Indicators of Living Conditions in the Provinces
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 355, s. 25-43, tabl., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Warunki życia ludności
Population migration, People's living conditions
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono ważniejsze dane o migracjach wewnętrznych za lata 1951-1988. Omówiono przestrzenne zróżnicowanie natężenia migracji w 1987 roku. Na koniec przedstawiono współzależność migracji i wybranych wskaźników charakteryzujących warunki życia w województwach

The paper deals with the spatial differentiation of the migration process intensity in Poland in 1987 (arranged by provinces). Additionally, the interrelationship between the intensity of the migration and the selected indicators characterizing living conditions in the provinces have been examined. From among the 24 temporarily suggested living standard indicators, using the method of stepwise regression, the explanatory variables have been selected and the parameters of the migration models have been estimated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecki J., Statystyczna analiza wpływu czynników zróżnicowanie natężenia odpływowej migracji ludności miejskiej, "Studia Demograficzne" 1979, nr 56.
  2. Demografia. Metody analizy i prognozowania, praca zbiorowa pod red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1984.
  3. Draper N.R., Smith H., Analiza regresji stosowana, Warszawa 1973.
  4. Jagielski A., Problemy migracji wewnątrzregionalnych w Polsce, "Studia Demograficzne" 1980, nr 2 /60/.
  5. Kędelski M., Tyczyńska H., Statystyczna analiza korelacji między ruchem naturalnym, migracjami stałymi i dojazdami do pracy w przekroju dużych miast, "Studia Demograficzne" 1981, nr 3 /65/.
  6. Kozieł R., Preferencje migracyjne ludności na Dolnym Śląsku w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, "Biuletyn IGS" 1982, nr 4.
  7. Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, "Monografie i Opracowania SGPiS", Seria: Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski; Warszawa 1986, nr 6.
  8. Stpiczyński T., Tendencje w migracjach wewnętrznych, "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 12.
  9. Stpiczyński T., Wewnętrzne migracje ludności w latach zmiennej dynamiki rozwoju gospodarczego Polski, "Studia Demograficzne" 1988, nr 2.
  10. Studia nad migracjami ludności wiejskiej, "Monografie i Opracowania SGPiS", Seria: Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Warszawa 1986, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu