BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Elżbieta Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Asymetria informacyjna : potrzeba i znaczenie budowania relacji z inwestorami w procesie tworzenia wartości dla akcjonariuszy
Information Asymmetry : Investor Relation Requirements Against Shareholder Value Creation
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 262, s. 115-124
Tytuł własny numeru
Wartość i kapitał publicznych spółek akcjnych
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Inwestor indywidualny, Spółki kapitałowe
Information asymmetry, Individual investors, Capital company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Duża rola informacji wynika z rozdzielenia własności od zarządzania oraz powstania różnicy w wiedzy menedżerów i właścicieli. Dopływ informacji do właścicieli na temat funkcjonowania podmiotu jest kwestią determinującą podejmowane przez inwestorów decyzje. Informacja generowana jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą i przekazywana inwestorom. Inwestorzy na podstawie otrzymywanych informacji podejmują decyzje w zakresie lokaty kapitału oddziałując w ten sposób na kurs giełdowy. Duża rola informacji znalazła swoje odzwierciedlenie w sformułowanej teorii rynków efektywnych. Znaczenie informacji też jest podkreślone ustawowymi regulacjami w zakresie ich upubliczniania przez podmioty gospodarcze. (fragment tekstu)

Information asymmetry means that investors know less than managers. There are known many different remedies in order to minimize these differences in knowledge. Some of them are enacted by law regulations. It is worth noting that public companies have special information duties. They have to announce every crucial information about company. Their financial statements are the object of thorough scrutiny made by auditors. Even though, there are many known cases that public companies use information announcing duties to convey only good news about themselves. Their aim is to bring about positive investor reactions and feelings. Many companies believe that creating shareholder value means increasing stock price. This way of thinking mixed with investors behavior proved to lead nowhere. Companies focused on shareholders value concentrated their efforts on short-term results even with harm to their future prospects. Gaining increase of stock prices doesn't mean increase of shareholder wealth. Because this increase in stock price might be easily corrected to their real (intrinsic) value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jensen M., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, Vol. 3, No. 4.
 2. Fama E. F., Agency Problems and the Theory of the Firm, "Journal of Political Economy" 1980, Vol. 88.
 3. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 4. Lis K. A., Sterniczuk H. (red.), Nadzór korporacyjny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 43 i nast.
 5. Mesjasz Cz., Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, [w:] S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002. s. 57 i nast.
 6. Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, PWN, Warszawa 2011, s. 67.
 7. Postrach K., Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 229.
 8. Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008, s. 8.
 9. A. Rappaport, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 199, s. 34.
 10. Stelmach R., Kursy akcji a rzeczywista wartość przedsiębiorstw, www.wyborcza.biz, 24.10.2011.
 11. Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego, opracowanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, maszynopis powielony, Warszawa luty 2011, www.knf.gov.pl.
 12. Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 18-21.
 13. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 35.
 14. Dembiński P. H., Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio Emka, Warszawa 2011, s. 148, www.audyt ryzyka.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1832
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu