BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Janusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987
Demometric Analysis of the Effect of Urbanization on Illegitimate Births in Poland in the Years 1975-1967
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 355, s. 77-94, rys., tabl., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Demografia, Analiza regresji, Estymacja
Urbanisation, Demography, Regression analysis, Estimation
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Omówiono urodzenia pozamałżeńskie w skali kraju oraz województw. Przedstawiono analizę statystyczną między urodzeniami pozamałżeńskimi a wskaźnikiem zurbanizowania województw. Dokonano analizy regresji wskaźnika urodzeń pozamałżeńskich względem wskaźnika zurbanizowania województw.

A statistical analysis of illegitimate births in Poland in the years 1975-1987, according to the town-village arrangement, has been carried out. Additionally, the intensity and direction of the effect of urbanization on illegitimate births have been determined. For that purpose 65 regression models were used. It appears that the function No 59 (Table 12) which makes allowances for the delay in respect of the studied variables, amounting to 11 years, is the best-fitting model. The maximum of that function is time-dependent.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Graniewska D., Krupa K., Balcerzak-Paradowska B., Samotne matki, samotni ojcowie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
  2. Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa
  3. Jaworski J., Demographic Impact of Urbanization in the Third World, International Population Conference, Florence 1985, vol. 3.
  4. Jaworski J., Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983, "Zeszyty Naukowe",' AE, Kraków 1987, nr 246.
  5. Jaworski J., Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989, nr 307.
  6. Jelonek A., Zborowski A., Urbanizacja a ruch naturalny ludności w Polsce, SGPiS, Warszawa 1983.
  7. Roczniki Demograficzne GUS, GUS, Warszawa 1975-1988.
  8. Stanisz T., Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN Warszawa 1986.
  9. Weinstein J. A., Demographic Transition and Social Change, General Learning Press. Morriston N. J. 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu