BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolek Zofia (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Porównawcze badania porowatości powłok lakierowych
Comparative Studies on the Porosity of Varnish Coat
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 280, s. 31-46, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Opakowalnictwo, Badanie opakowań metalowych, Badania towaroznawcze
Commodity science, Packaging science, Metal packaging study, Commodity research
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono badania porównawcze porowatości powłok lakierów złotych niepigmentowanych i pigmentowanych brązem aluminiowym. Sformułowano wnioski dotyczące: zależności między ilością N porów sięgających do podłoża stalowego i ilością s żelaza przechodzącego przez te pory; wpływu roztworu agresywnego na zmiany porowatości powłoki lakierowej oraz porównania zmian porowatości różnych typów lakierów.

The porosity of epoxide-phenol gold unpigmented and pigmented with aluminium bronze varnish coat was measured in relation to the duration of storing in aggressive environment. Conclusions were formulated concerning the methods of studies on the porosity of varnish coat and the dependence of changes in porosity upon the aggressive environment in the case of various sorts of lacquers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicka U., Elektrochemiczna metoda oceny szczelności powłok ochronnych puszek z blachy ocynowanej wewnątrz lakierowanych natryskowo, "Opakowanie" 23 /1977/, nr 11, s. 20-25.
 2. Biestek T., Sękowski S., Metody badań powłok metalowych, WNT, Warszawa 1965.
 3. Bożyk Z., Rudzik W., Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT, Warszawa 1977.
 4. Chatfield H.W., The science of surface coatings, London 1966.
 5. Juchniewicz R., Z zagadnień korozji metali, PWN, Warszawa 1965.
 6. Mearcks, Neue untersuchungen über Füllgut Agressivitat und die Korosion lackierter Weißblechdosen. "Forme u.Farbe" 1 /1969/, nr 4, s. 24-27.
 7. Massini R., La corrosione nelle scatore di banda stagnata conteneriti bevende gassate, "Imballagio" 33 /1982/, nr 312, s. 261, 263-265.
 8. Marshall M.J., Birchencuhg D.R., The measurement of surface coating properties, "Prod. Fin." 25 /1972/, nr 11, s. 40-41.
 9. Michel J., Le permatest - nouveau procédé de détection et mesure de la porosité des couches de protection diélectriques, "Emballages" 44 /1974/, nr 324/326, s. 122-123.
 10. Nehring P., Korrosionsorobleme bei metallischen Verpackungen, "Ind. Obst. u. Gemuseverwert". 57 /1972/, nr 3, s. 55-61.
 11. Nehring P., Lebensmittelrechtliche Aspecte von migration und Korrosion im Hinblich auf Metallverpackungen, "Verpack. Rdsch". 27 /1976/, nr 11, s. 1368-1376; nr 12, s. 1496-1498.
 12. Nowicka K., Analiza stosowanych metod oceny puszek konserwowych, Prace COBRO, Warszawa 1976.
 13. Paslaru C., Testarea rezistentei la coroziunea materalelor metalice destinate confectionarii embalajelor, "Ind. Alimentara" 25 /1974/, nr 5, s. 249-251.
 14. Rozenfeld L.L. Burjanienko W.N., Woroblewa N.N., Kaszczenko N.I., Wlijanije aluminiewoj pudry na zaszczitnyje swojstwa pokrytij na osnowie poliwinilchloridnych i epoksidnych materiałów, "Lak. Mat." 1983, nr 1, s. 34-35.
 15. Sarzyński W., Nowicka K., Metoda elektrochemiczna obligatoryjną metodą oceny jakości lakierowanych powłok ochronnych krajowych puszek konserwowych, "Opakowanie" 25 /1974/, nr 3, s. 27-28.
 16. Wolberg W.W., Wiercholancew W.W., Defekty lakokrasocznych pokrytij, "Lakokras. Mat." 1986, nr 4, s. 33-35.
 17. Zydroń W., Niektóre zagadnienia korozji puszek z produktami owocowo-warzywnymi, "Przem. Spoż." 1979, nr 7, s. 268-269.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu