BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych
The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 187-198, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Rachunkowość szkoły wyższej, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal control, Accounting in higher education institution, Management control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kontrola zarządcza funkcjonująca w sektorze finansów publicznych od 1 stycznia 2010 r., według ustawy o finansach publicznych z 2009 r., jest odpowiednikiem kontroli wewnętrznej stosowanej w komercyjnych podmiotach biznesu i innych organizacjach gospodarki rynkowej od lat. Termin "kontrola zarządcza" uwypukla związek kontroli z zarządzaniem, wskazując, że zadania związane z jej realizacją leżą w wyłącznej gestii kierowników jednostek, jako zarządzających nimi.(fragm. tekstu)

The paper presents the initial recognition and evaluation of functioning of management control in the selected state budget units. The analysis of state of realization of management control was made taking into account correctness of organizing the management control in the state budget units, according to the international standards. The evaluation of state and functioning management control was preceded by a short review of the essence, goals and standards of management control, and the main reasons and assumptions of creating effective and efficient systems of internal control in the units, as a comparative model for an initial evaluation and opinion of implemented solutions concerning management control.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cangemi M.P., Singleton T.: Managing the Audit Function - A Corporate Audit Department Procedure Guide, Third Edition, Part I, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
  2. Fraser B.Y.: Computer Security Incident and Vulnerability Trends, Software Eng. Inst. Carnegie Mellon Univ. Pittsburgh 1999.
  3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  4. Komunikat 1/11 Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. Min. Spr. nr 14, poz. 199).
  5. Kowalczyk E.: Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010.
  6. Mazurek A., Knedler K.: Kontrola zarządcza ujęcie praktyczne, Handikap, Wydanie I, Warszawa 2010.
  7. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk 2010.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu