BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Billewicz Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Olszak Celina M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 109-152, bibliogr. 30 poz., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Administracja publiczna, Technologia systemów informacyjnych
Knowledge-based economy, Information society, Public administration, Information systems technology
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa i gospodarki wiedzy nie jest możliwy bez sprawnie funkcjonującej administracji publicznej. Ta ostatnia wymaga wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zarówno na poziomie regionu, kraju, jak i UE. Rozwiązania te muszą być standardowe oraz zintegrowane i właśnie tej problematyce poświęcono tę część opracowania. Na wstepie przedstawiono usługi administracji publicznej, które docelowo mają być realizowane drogą elektroniczną. Wskazano także cztery poziomy rozwoju tych usług - poziom informacyjny, interakcyjny, transakcyjny i integracyjny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Billewicz G. (2010). Analiza platformy SEKAP w aspekcie Zintegrowanych Bibliotek Procedur. W : Informatyka w zarządzaniu. Red. J.Sobieska-Karpińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. Bogucki D. (2005). eGovernment w Unii Europejskiej. "eAdministracja", nr 1.
 3. Castells M. (1996). The Information Age : Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 1. Blackwell Publishers, Oxford.
 4. Castells M. (1997). The Information Age : Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol.2. Blackwell Publishers, Oxford.
 5. Castells M. (1998). The Information Age : Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 3, Blackwell Publishers, Oxford.
 6. Chmielarz W. (2009). Ocena zaawansowania realizacji e-administracji w Polsce na przykładzie wybranych serwisów urzędów miejskich. W : Technologie informacyjne dla społeczeństwa. Red. W.Chmielarz i T.Parys. Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna, Warszawa.
 7. Chmielarz W. (2009a). Zaawansowanie realizacji e-administracji w Polsce na tle tendencji światowych. W : Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09. Red. J.Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 8. Ciechański J. (2002). Strategia Integracji Społecznej UE. "Polityka Społeczna", nr 2.
 9. Dokumentacja projektowa SEKAP (wybrane etapy) (2009). Materiały udostepnione przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach.
 10. Grytner R.A. (2006). Zintegrowane Biblioteki Procedur - narzędzie do budowy taniej, sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej. "Administracja, nr 2/3.
 11. Jendra M. (2006). Tytaniczna praca nad nowym BIP-em. "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 9.
 12. Jezierska A. (2006). System informatyczny w urzędzie. "Gazeta Prawna", nr 82.
 13. Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne (2010). Grant rektorski 2008 - 2010, kierownik projektu : C.M.Olszak. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 14. Kisielnicki J. (2009). Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm. W : Informatyka dla przyszłości. Red. J.Kisielnicki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Oleński J. : Model infrastruktury informacyjnej państwa obywatelskiego.
 16. http://konferencja 2005. mwi.pl, odczyt : 12.01.09.
 17. Olszak C.M., Billewicz G. (2007). Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki elektronicznej. W : Systemy Wspomagania Organizacji. Red. T.Porębska-Miąc i H.Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 18. Olszak C.M., Billewicz G. (2009). Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu publicznym ( na przykładzie administracji publicznej ). W : Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A.Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Olszak C.M., Ziemba E. (2009). Strategic Goals of the Information Society Development and the Implementation Case. W : Information Management. Red. B.F.Kubiak, A.Korowicki. Gdańsk University Press, Gdańsk 2009.
 20. Piątkowski M. (2005). Information Society in Poland. A Prospective Analysis. Leon Koźmiński Academy of Entrepreneueship and Management, Warszawa.
 21. Report from High level Group chaired by Wim Kok. European Communities. Facing the Challenge. The Lizbon Strategy for Growth and Employment. 2004.
 22. http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf, odczyt : 12.01.09.
 23. Sikora M. (2004). Polska droga do e-demokracji. Uwagi na temat procesu tworzenia administracji elektronicznej. W : Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Red. M.S.Szczepański i A.Śliz. WSZiNS i Uniwersytet Opolski, Tychy - Opole.
 24. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. UKIE, Warszawa 2002.
 25. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (2008). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 26. http://www.mswia.gov.pl/strategia/, odczyt : 12.03.2010.
 27. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015 (2009). Uchwała nr III/37/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009.
 28. Szewczyk G. (2006). Społeczeństwo informacyjne w Finlandii. W : Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenia i przyszłość. Red. G.Bliźniak, J.S.Nowak. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski, Katowice.
 29. Wnioski z prezydencji. W : Monitor Integracji Europejskiej UEKIE.
 30. http://ukie.gov.pl/monitor, odczyt : 12.09.2007
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu