BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak-Mrozek Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw w podejściu sieciowym
Companies' cooperation in the network approach
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 4, s. 70-73, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Powiązania sieciowe, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprises cooperation, Network relationships, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie trudno wskazać przedsiębiorstwa, które nie miałyby jakichkolwiek powiązań sieciowych. Powstaje natomiast pytanie czy potrafią one kształtować je strategicznie, wpływając w ten sposób na relacje współpracy? Na podstawie prac Industrial Marketing and Purchasing Group, która jest forum wymiany myśli i wyników badań dla naukowców z 42 krajów całego świata, przedstawiono podstawowe założenia i korzyści podejścia sieciowego do współpracy, oraz koncepcję sieci biznesowej i sieci strategicznej przedsiębiorstw. Autorka omawia cztery poziomy analizy współpracy oraz pokazuje ich korzyści. (abstrakt oryginalny)

Nowadays it is difficult to find enterprises which have not any network relationships. But the question is, whether they are able to shape these relationship strategically, influencing their form? Basing on discussion of scientists from 42 countries all over the world on their research, in the frame of the Industrial Marketing and Purchasing Group, the author presents the main assumptions and benefits of network approach to companies' cooperation, as well as a concept of business network and strategic network of companies. Next the author describes four levels of the analysis of cooperation within networks and its benefits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bengtsson M., Kock S., "Coopetition" in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management. The International Journal of Marketing for Industrial and High-Tech Firms", 2000, Vol. 29, Nr 5, s. 414.
  2. Blankenburg D., A network approach to foreign market entry, [w:] Business marketing: an interaction and network perspective, red. K. Möller, D.T. Wilson, Kluwer Academic Publishers, USA 1995, s. 377, 379.
  3. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 48.
  4. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., Strategie Networks, "Strategie Management Journal", 2000, Vol. 21, Nr 3, s. 203.
  5. Häkansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995, s. 26; H. Häkansson, J. Johanson, A Model of Industrial Networks, [w:] Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London 1992, s. 28-34.
  6. Häkansson H., Snehota I., No business in an island: the network concept of business strategy, "Scandinavian Journal of Management", 1989, Vol. 5, Nr 3, s. 187, s. 192.
  7. Jarillo C., On Strategic Networks, "Strategic Management Journal", 1988, Vol. 9, Nr 1, s. 32.
  8. Thorelli H.B., Networks: Between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal", 1986, Nr 7, s. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu