BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Alianse strategiczne współczesnych przedsiębiorstw
Strategic alliances of contemporary enterprises
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 4, s. 74-82, bibliogr 14 poz.
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Przedsiębiorstwo
Strategic alliances, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa coraz częściej wykazują zainteresowanie podejmowaniem działalności kooperacyjnej, której przejawem są zawierane różnorodne alianse strategiczne. Autor omawia przesłanki jakie powodują, że obecnie alianse strategiczne stają się jedną z najbardziej popularnych form współpracy, a także zagadnienia związane z rolą i znaczeniem tej formy współdziałania współczesnych przedsiębiorstw, z punktu widzenia przyjętej strategii rozwoju i budowania wartości rynkowej. (abstrakt oryginalny)

Enterprises more and more often be engaged in cooperation activities, which sign are various strategic alliances. They become nowadays one of the most popular forms of cooperation. The author discusses the premises of such situation, and also the questions concerning the role and meaning of this form of contemporary enterprises' cooperation. It is described from the point of view of the strategy of development and building the market value, realized by an enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Contractor F.J., Lorange P., The growth of alliances in knowledge based economy, [w:] Contractor F.J., Lorange P. (red.), Cooperative strategies and alliances, Elsevier Science Ltd., Oxford 2002, s. 4-19.
 2. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 3. Doz Y.L., Hamel G., Alliance advantage: the art of creating value through partnering, Harvard Business School Press 1998, s. 35-37.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Warituchowicz M., Trust management in virtual work environments: A human factors perspective, CRS Press, Taylor 8c Francis Group, Boca Raton 2008, s. 57.
 5. Hill Ch., Jones G., Strategic management theory: an integrated approach, South-Western Cengage Learning, Mason 2009, s. 275-279.
 6. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 27-39.
 7. Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 208-209, s. 231-232.
 8. Kuglin F.A., Hook J., Building, leading, and managing strategie alliances: how to work effectively and profitably with partner companies, AMACOM, New York 2002, s. 3.
 9. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 299.
 10. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997, s. 7-15.
 11. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 12. Shenkar O., Reuer J., Handbook of strategie alliances, Sage Publication, London 2006.
 13. Steinhilber S., Strategic alliances: three ways to make them work, Harvard Business School Publishing, Boston 2008, s. 3-4.
 14. Wallace R.L., Strategic partnerships: an entrepreneur's guide to join ventures and alliances, Dearborn Trade Publishing, Chicago 2004, s. 49
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu