BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Anna
Tytuł
Wpływ przedsiębiorstw spin-off na rozwój regionu
Spin-off companies and region development
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 4, s. 82-89, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Spin-off, Przedsiębiorstwo, Rozwój regionalny, Transfer wiedzy
Spin-off, Enterprises, Regional development, Knowledge transfer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uniwersytety i związane z nimi przedsiębiorstwa typu spin-off mogą wykorzystać swój potencjał do zwiększenia dynamiki rozwojowej regionów, gdzie są zlokalizowane. Korzyści jakie kreują firmy typu spin-off wynikają również z faktu, że są to przedsiębiorstwa tzw. zaawansowanych technologii i mogą stanowić istotny element regionalnego systemu innowacji. W artykule zostały omówione warunki jakie muszą być spełnione, aby transfer wiedzy i innowacji był udany oraz jak to wpływa na aktywizację lokalnej gospodarki. Autorka charakteryzuje również regiony, w których nie powinno się zakładać spółek tego typu. (abstrakt oryginalny)

Universities and their associated spin-off businesses can use their potential to enhance the development dynamics of regions where they are located. Benefits that create spin-offs also arise from the fact, that they are enterprises of advanced technology which can be an important element of regional innovation system. The article discusses the conditions that must be met for successful transfer of knowledge and innovation, as well as its effects on the stimulation of local economy. The author characterizes also the regions in which lack conditions to establish this type of company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benneworth P., Charles D., University Spin-off Policies and Economic Development In Less Successful Regions: Learning from Two Decades of Policy Practice, s. 17, s. 19-20.
  2. Krawiec F., Mechanizmy transferu wiedzy i technologii, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, 2006, s. 26-31.
  3. Oerlemans L., Meeus M., Kenis P., Regional Innovation Networks, [w:] The Learning Region. Foundations, State of the Art, Future, R. Rutten, F. Boekema (eds.), Edward Elgar, Cheltenham 2007, s. 166-167.
  4. Rosa P., Hardly Likely to Make the Japanese Tremble: the Business of Recently Graduated University and College Entrepreneurs, "International Small Business Journal", no. 21 (4), 2003, s. 452.
  5. van der Sijde P., van Tilburg J., Support of University Spin-off Companies, ''Entrepreneurship and Innovation", February 2000, s. 17, s. 19.
  6. Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 10-11.
  7. UNISPIN, Good Practice Guide, University of Twente, Enschede 1999, [w:] P. van der Sijde, J. van Tilburg, Support of University Spin-off Companies, "Entrepreneurship and Innovation", February 2000.
  8. http://www3.unict.it/ccr/unispin/enghome.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu