BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabek Jonasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Emisja obligacji korporacyjnych węglowych
Issuance of corporate carbon bonds
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 4, s. 91-98, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Emisja obligacji, Obligacje korporacyjne, Rozwój, Innowacje
Bonds issuing, Corporate bonds, Development, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została zaprezentowana pionierska emisja obligacji węglowych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., której celem jest pozyskiwanie środków na rozwój i na prowadzenie bieżącej działalności. Innowacyjność rozwiązania polega na wprowadzeniu świadczenia niepieniężnego z tytułu rozliczenia obligacji. W ramach zawartej umowy sprzedaży obligacji, emitent zobowiązuje się dostarczyć obligatariuszowi węgiel o określonych parametrach, po z góry określonej cenie. W ciągu całego siedmioletniego programu KHW SA chce pozyskać tą drogą 900 mln zł. (abstrakt oryginalny)

The article presented a pioneering carbon bond issue of Katowice Coal Holding - KHW SA, whose aim is to attract funds for development and to conduct ongoing activities. Such introduction of non-monetary benefits from the settlement of the bonds is an innovative solution. As part of a contract for sale of bonds, the issuer undertakes to provide a bond-holder coal with defined parameters, after a predetermined price. Throughout the seven-year program, KHW SA intends to acquire this way 900 million zl. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 2. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2008.
 3. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
 4. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2007.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 6. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 2004.
 7. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004.
 8. Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2006.
 9. Łukasik G. (red.), Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, Katowice 1998, s. 126.
 10. Panfil M., Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 11. "Rzeczpospolita" nr 61 (7962), 10.03.2008.
 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 13. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 14. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku, O obligacjach.
 15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku, O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu