BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ reklam na polskich nabywców finalnych
The Influence of Advertisements on Polish Customers
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2008, nr 1, s. 2-6, rys.
Słowa kluczowe
Efektywność reklamy, Badania ankietowe, Badania reklamowe, Badania konsumenckie, Decyzje konsumenckie, Psychologia reklamy
Advertising efficiency, Questionnaire survey, Advertising research, Consumer research, Consumer decision, Psychology of advertising
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z nadal najpowszechniej stosowanych instrumentów promocji jest reklama. Każdy potencjalny nabywca styka się z różnymi jej formami praktycznie codziennie niezależnie od miejsca, w jakim się znajduje. Nie bez przyczyny określa się zatem niejednokrotnie reklamę jako narzędzie oddziaływania na odbiorców ingerujące w każdą sferę ich życia zawodowego i prywatnego. Konsekwencją tego faktu jest brak możliwości uniknięcia przez nabywców kontaktu z reklamami, co na pozór może się wydawać ich silną stroną. Czy jest tak rzeczywiście, czy może jednak przekroczenie pewnej granicy przez reklamodawców, którzy starają się dotrzeć ze swoimi przesłaniami wszędzie i zawsze, stało się słabością reklamy, osłabiając ją jako skuteczny bodziec marketingowy? W celu znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytanie, autorka przeprowadziła bezpośrednie badanie ankietowe. Zostało nim objętych 250 respondentów, wśród których 62% stanowiły kobiety. (fragment tekstu)

In the article the problem connected with perceiving of advertisements by Polish customers was described. On the base of the results of the field researches the authoress presented the respondents' opinions related to informative and activating functions of advertisements. The special attention she paid to their trust to advertisements which was the important factor deciding about the power of marketing influence of advertisements. In this article the categories of products purchased the most often by finał customers under the influence of advertisements were defined. The power of this influence was presented too. The results of mentioned researches showed that television plaid the key role as the driver of advertisement in the opinions of respondents and Internet was listed on the last position. The kind of information which should be included to advertisements and forms of its presentation were also identified. At the end the attitudes of the respondents towards advertisements were presented. The laigest part of them responded that the world would be quieter without advertisements and they didn't care for this form of marketing influence. On the other side 12% respondents had contact with advertisements longerthan 30 minutes each day, so this influence could be unconscious. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu