BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ocicka Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Outsourcing zarządzania paletami
Outsourcing management of pallets'
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 4, s. 99-105, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Optymalizacja kosztów, Łańcuch dostaw
Outsourcing, Cost optimization, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Optymalizacja kosztów w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw determinuje potrzebę poprawy efektywności w zakresie zarządzania paletami. Jednym z rozwiązań jest outsourcing tej funkcji. Autorka omawia najlepszą praktykę biznesową zrealizowaną przez firmy CHEP i NUTRICIA, która pozwala obu przedsiębiorstwom osiągać korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. CHEP jest jedną z głównych firm wynajmu palet na polskim rynku. Jej kluczową kompetencją jest pooling, który polega na współużytkowaniu palet i kontenerów firmy przez wiele podmiotów. Autorka podkreśla, że to unikatowe rozwiązanie zapewnia sprawną realizację przepływów nośników w łańcuchach dostaw klientów. (abstrakt oryginalny)

Cost optimization in supply chains of companies determines the need to improve efficiency in the management of pallets. One solution is to outsource this function. The author discusses the best business practice realized by the companies CHEP and Nutricia, which enabled both enterprises to achieve economic, environmental and social benefits. On the Polish market CHEP is one of the major companies which rents pallets. Its key competence is pooling, which involves sharing her pallets and containers by many entities. The author stresses that this unique solution enables efficient implementation of this transport media flows in the supply chain of customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski J., Palety w nowej roli, "Poradnik Handlowca", nr 5/2009.
  2. Broszura korporacyjna firmy CHEP.
  3. Brzozowski A., Palety pod szczególnym nadzorem, "Magazynowanie i Dystrybucja", nr 1/2009. Analiza rynku paletowego bazuje na wynikach badań przeprowadzonych w 2008 r. przez firmę DGL Doradztwo Gospodarcze i Logistyczne na zlecenie firmy CHEP w Polsce.
  4. CHEP Polska otwiera swoje czwarte centrum serwisowe, http://www.plastech.pl/wiadomosci/ artykul_2655_l/CHEP_Polska_otwiera_swoje_czwarte_centrum_serwisowe.
  5. Firma CHEP Polska otworzyła nowe centrum serwisowe swoich niebieskich palet, http://www.pla- stech.pl/wiadomosci/artykul_2811_l/Nowerozwiazania-firmy-Netstal-w-produkcji-preform.
  6. Rozmowa przeprowadzona przez autorkę z p. Grzegorzem Mućko z NUTRICIA w dniu 17.05.2010.
  7. Stępniewski W., Uwaga, palety, "Handel", nr 11/2009.
  8. Studium przypadku opisujące szczegółowo współpracę firm CHEP i NUTRICIA zostało przy¬gotowane przez autorkę w 2010 r. w ramach badań statutowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie nt. Pomiar i wdrażanie najlepszych praktyk do przedsiębiorstw w Polsce. Będzie ono stanowiło część 2. wydania publikacji książkowej pt. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, pod red. nauk. prof. Krzysztofa Rutkowskiego.
  9. www.chep.com/Products.aspx
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu