BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bendkowski Jacek (Politechnika Śląska)
Tytuł
Model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego
The Concept of Intellectual Capital Model of Large Construction Companies
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2008, nr 1, s. 7-12, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Kapitał intelektualny, Przedsiębiorstwo budowlane, Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Value creation, Intellectual capital, Construction company, Intellectual capital management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od początku lat dziewięćdziesiątych można zaobserwować coraz większe zainteresowanie ze strony świata nauki i praktyki problematyką zdobywania, przechowywania, przetwarzania i uzewnętrzniania wiedzy. Wynika to z przekonania, że sukces gospodarczy zależy w większym stopniu od zasobów intelektualnych (niematerialnych), niż od tradycyjnych czynników materialnych, takich jak: surowce, czy też środki trwałe. Najlepszym tego przykładem są takie firmy jak Microsoft i Toyota, które swój sukces zawdzięczają w pierwszym rzędzie posiadanemu kapitałowi intelektualnemu, w mniejszym stopniu natomiast zasobom finansowym i rzeczowym. Przekonanie o strategicznym znaczeniu czynników niematerialnych potwierdzają badania przeprowadzone w 1998 roku przez firmę konsultingową Waterhouse and Svendsen wśród 114 przedstawicieli kadry kierowniczej największych przedsiębiorstw kanadyjskich. Wykazały one, że większość z nich dostrzega silny związek pomiędzy wielkością posiadanego kapitału intelektualnego a efektywnością ich firm. W związku z tym, badani uważają, że w corocznych sprawozdaniach finansowych, oprócz tradycyjnych wskaźników, należy również wykazać posiadane przez firmę zasoby niematerialne, mające wpływ na tworzenie wartości. (fragment tekstu)

Due to variety of organizations and their functioning specifics a universal model of intellectual capital, common for all organizations, cannot be developed. For some companies the organizational capital plays the most important role, for other companies the social capital is of key significance. The deep analysis of the construction companies, including the main technology they use, allows the conclusion that the key element of the intellectual capital of companies representing the construction industry is the social capital, because it facilitates the knowledge acąuisition, diffusion and usage by creating the conditions necessary for value creation by means of knowledge combination and exchange within the company. The following paper shows research results of the existing and preferred management styles, as well as popularization and approval of Professional culture patterns in one of the leading construction companies in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J.: Kierowanie procesem dzielenia się wiedza w organizacji innowacyjnej, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług - 2006. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Pyki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania, Katowice 2006.
 2. Bendkowski J.: Przesłanki tworzenia wysokiego transferu wiedzy na potrzeby zarządzania rytmem zmian, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 7-8, Warszawa.
 3. Bendkowski J., Michna A.: Analiza kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa - wyniki badań, [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji efektywność - restrukturyzacja - rozwój. Praca zbiorowa pod redakcją naukową R. Borowieckiego, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, CECIOS, TNOiK, Warszawa- Kraków 2003.
 4. Bendkowski J., Michna A.: Zarządzanie kapitałem ludzkim i organizacyjnym w wybranym przedsiębiorstwie - wyniki badań, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Pyki. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, TNOiK, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania, Katowice 2003.
 5. Bontis N.: Assessing Knowłedge Assets: a review of the modełs used to measure intellectuał capital, "International Journal of Management Reviews" 2001, vol. 3, Blackwell Publishers.
 6. Bratnicki M., Strużyna J.: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 7. de Soto H.: Tajemnica kapitału, Fijorr Publishing, Warszawa 2003.
 8. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Fukuyama F.: Zaufanie - kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWE Warszawa 1997.
 10. Handy Ch.: Understanding organizations, Penguin Books, London 1999.
 11. Hatch M.J.: Teoria organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Michna A.: Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Urbańczyka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003.
 13. Renko H., Autio E., Sapienza H.: Social Capital, Knowledge Acąuisition and Knowledge Exploitation, "Strategy Management Journal" 2001, vol. 22.
 14. Roos G., Bainbridge A., Jacobsen K.: Intellectual Capital Analysis as a Tool of Strategie Management, "Strategy and Leadership Journal" 2001, No. 4, July/August, ICS Ltd., London.
 15. Rowiński L.: Organizacja, zarządzanie i ekonomika przedsiębiorstw budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1992.
 16. Sikorski C.: Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 17. Skandia, Humań Capital in Transformation. Intellectual Capital Prototype Report 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu