BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bareja Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Znaczenie wydatków majątkowych w budowaniu konkurencyjności miast : (na przykładzie wybranych miast województwa zachodniopomorskiego)
The Importance of Property Expenditure in Building the Cities Competitiveness : (an Example of Chosen Cities from West Pomeranian Province)
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 65, s. 7-16, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Ruch turystyczny, Skalowanie wielowymiarowe, Konkurencyjność regionów, Miasto
Touristic attractiveness, Tourist movement, Multidimensional scaling, Regions competitiveness, City
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Konkurencyjność jest ujmowana nie tylko w znaczeniu mikroekonomicznym lub makroekonomicznym, dotyczy ona również gospodarek regionalnych i lokalnych, zarówno na poziomie podmiotów gospodarczych, państw, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego konkurują między sobą o pozyskiwanie przedsiębiorstw, turystów, mieszkańców. Za ważne uznaje się więc podjęcie działań mających na celu zwiększenie potencjału konkurencyjnego obszaru i poprawę pozycji konkurencyjnej poprzez tworzenie warunków do zwiększenia efektywności już zainwestowanego kapitału oraz jego przyciąganie na słabo zainwestowane obszary. Celem artykułu jest zbadanie wydatków majątkowych wybranych miast województwa zachodniopomorskiego w aspekcie ich wpływu na konkurencyjność tych miast. (fragment tekstu)

The study underlines the importance of the property expenditure in building the competitive advantage of the cities. The article examines a disbursement of assets in the cities and county municipalities and urban-rural areas in the years 2004-2009 in Poland. The aim of the article is to compare investment expenditure of six cities in West Pomeranian province. The study involves Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard, Szczecinek and Kołobrzeg. The survey includes statistic data from 2004 to 2009. In this article the grades method and the comparison of cities expenditures per capita is used. As the result of the studies we can see that spending money is on the highest level in Świnoujście. The expenditures per capita are 2-fold higher in this city than in the Szczecin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów: w poszukiwaniu nowych miar. 2008. Red. H. Godlewska-Majkowska. Warszawa, SGH.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski. 2010. Red. M. Nowicki. Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 3. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. 1998. Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Warszawa, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 4. Klamut M. 2008. Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 47-77.
 5. Kompedium wiedzy o konkurencyjności. 2009. Red. M. Gorynia, E. Łaźniewska. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 6. Marciniuk-Kluska A. 2008. Finansowanie rozwoju lokalnego, w: Zarządzanie finansami lokalnymi a rozwój obszarów wiejskich. Red. A. Kożuch, W. Zaremba. Kraków, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, 130-160.
 7. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. 2009. Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 8. Nowak M., Sikora D. 2005. Konkurencyjność małych i średnich miast regionu łódzkiego, w: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Red. H.K. Marszałek. Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 51-64.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2009 roku, http://www.mf.gov.pl/, dostęp 1.12.2010 r.
 10. Szromnik A. 2010. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa, Wolters Kluwer.
 11. Telka K. 2006. Infrastruktura komunalna determinantą rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, w: Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego. Zesz. Nauk. US 437, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 10, 284.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU z dnia 24.09.2009 r., nr 157, poz. 1240.
 13. Wołowiec T. 2005. Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy. Warszawa, Studia Regionalne i Lokalne 1 (19), 76-87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu