BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucia Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wolny Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konsument w dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 153-196, bibliogr. 51 poz., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Media społecznościowe, Zachowania konsumenta, Marketing internetowy
Knowledge-based economy, Information society, Social media, Consumer behaviour, e-marketing
Abstrakt
Pod koniec XX wieku Internet był przede wszystkim utożsamiany z medium, które daje przedsiębiorstwom możliwości dotarcia z ofertą do potencjalnych nabywców na całym świecie, zaś konsumentom dostęp do nieograniczonej informacji o firmach i interesujących ich produktach i usługach. Jednak w XXI wieku zaszły daleko idące zmiany w postrzeganiu i zastosowaniu Internetu w działalności przedsiębiorstw, jak i wykorzystaniu Internetu przez konsumentów. W literaturze przedmiotu spotyka się rozważania nad społecznościami, jakie mogą tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy. Gospodarkę opartą na wiedzy tworzą ludzie - społeczeństwa dysponujące odpowiednimi zasobami i umiejętnościami, społeczeństwa, które cechuje innowacyjność oraz chęć nieustannego zdobywania i pogłębiania wiedzy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Angehrn A.A. (1997). Design Mature Internet Business Strategies : The ICDT Model. "European Management Journal", Vol. 15, No. 4, sierpień
 2. Badania nad wzorami konsumpcji. (1977). Red. J.Szczepański. Ossolineum, Wrocław.
 3. Badania rynku. Metody. Zastosowania (2005). Red. Z.Kędzior. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Barciński M. (2009). Media wszystkich. "Marketing w Praktyce", nr 12.
 5. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1993). Ekonomia. T. 1. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Choudhury V. (1998). Uses and Consequences of Electronic Markets : An Empirical Investigation in the Aircraft Parts Industry. "MIS Quarterly", Vol. 22.
 7. Dąbrowska A., Janoś - Kresło M., Wódkowski A. (2008). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Difin, Warszawa.
 8. Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2002. (2003).Red. G.Szyszka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 9. Gajewski S. (1994). Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Garbarski L. (1998). Zachowania nabywców. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1996). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Gregor B. (2005). Rynki elektroniczne - próba wyjaśnienia istoty i ich kwalifikacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Folia Oeconomica 184, Łódź.
 13. Gregor B. Stawiszyński M. (2002). e-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź.
 14. Hodoly A. (1975). Zarys ekonomiki spożycia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 15. http://encyklopedia.pwn.pl/
 16. Internet w marketingu (2003). Red. A.Bajdak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Kamerschen D.R., MacKenzie R.B., Nardinelli C. (1991). Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 18. Kański R. (2002). Wskaźniki wirtualizacji przedsiębiorstwa. W : Systemy wspomagania organizacji SWO'2002. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Kędzior Z. Wersja elektroniczna : http://www.swiatmarketingu.pl/
 20. Kędzior Z., Karcz K. (1988). Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010). CBiE, Katowice.
 21. Kędzior Z., Karcz K. (2001). Badania marketingowe w praktyce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 22. Kieżel E. (1995). Badania rynku a decyzje gospodarstw domowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 23. Kotler Ph. (1994). Marketing. Gebethner i S-ka, Warszawa.
 24. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Lebenstein H. (1988). Poza schematem homo oeconomicus. PWN, Warszawa.
 26. Leksykon sfery spożycia. Terminologia i metody badań. (1988). Red. H.Szulce. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań.
 27. Maison D. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Marka w serwisach społecznościowych - ufać czy nie ? (2010).
 29. http://www.internetstandard.pl, odczyt : 15.04.2010.
 30. Mazurek G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu. Wolters Kluwer Business, Kraków.
 31. Mazurek G. (2002). Więcej, czyli głośniej. Społeczność konsumencka w Internecie. "Modernmarketing", nr 11/12.
 32. Mazurek G. (2003). Wirtualne społeczności konsumenckie - postindywidualizacja. W : Wykorzystanie Internetu w marketingu. Red. E. Zeman-Miszewska. CBiE, Katowice.
 33. Mynarski S. (1993). Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 34. Mynarski S. (1973). Cybernetyczne aspekty analizy rynku. PWN, Warszawa.
 35. Nikodemska-Wołowik A. (1999). Jakościowe badania marketingowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 36. Norris M., West S. (2001). E-biznes. Wiedzieć więcej. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 37. O'Shaughnessy J. (1994). Dlaczego ludzie kupują. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 38. O'Shaughnessy J. (1998). Metodologia decyzji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa.
 39. Rayport J., Sviokla J. (1994). Managing in the Marketspace. "Harvard Business Reviews", Novemeber-December.
 40. Rudnicki L. (1996). Zachowania konsumentów na rynku. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 41. Rynkowe zachowania konsumentów. (1999). Red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 42. Safko L., Brake D. (2009). The Social Media Bible : Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. John Wiley & Sons.
 43. Strzyżewska M. (2003). Specyfika rynku internetowego. W : Wykorzystanie Internetu w marketingu. Red. E. Zeman-Miszewska. CBiE, Katowice.
 44. Szapiro T., Ciemniak R. (1999). Internet - nowa strategia firmy. Difin, Warszawa.
 45. Szczepański J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej konsumpcji człowieka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 46. Światowy G. (1994). Zachowania konsumenckie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 47. Tapscott D., Williams A.D. (2008). Wikinomia : O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 48. Trzeciak D. (2009). Era social media. "Marketing w Praktyce, nr 12.
 49. Wielki J. (2000). Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.
 50. Windham L., Orton K. (2001). Dusza nowego konsumenta - postawy, zachowania preferencje e-klientów. CeDeWu, Warszawa.
 51. Bank danych regionalnych GUS.www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu