BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji
Forming the Value Chain of Innovation of SMEs in Conditions of Globalization
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2011, vol. 7, s. 103-115, ryc., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji
Słowa kluczowe
Globalizacja, Łańcuch wartości, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Procesy innowacyjne
Globalization, Value chain, Innovations, Small business, Innovation processes
Uwagi
summ..
Abstrakt
Innowacje są obecnie postrzegane jako odpowiedź na oczekiwania konsumentów oraz ciągłe reagowanie na ich zmieniające się wymagania, zachowania i doświadczenia (Prahalad, Krishnan 2010, s. 12). Ten pogląd na innowacje można nazwać Nową Erą Innowacji, w której występują nowe zależności i nowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Również innowacyjne procesy biznesowe występujące w przedsiębiorstwie podlegają zmianom uzależnionym od umiejętności menedżerów oraz ich postaw wobec oczekiwań konsumentów i zmiennego otoczenia. Obszarem, na którym operują współczesne firmy innowacyjne, jest rynek globalny z różnorodnymi grupami nabywców oraz źródłami zasobów. (fragment tekstu)

Definition and analysis of value chain of innovation in SMEs working in conditions of globalization can be explained on the ground of the eksport area and trade exchange and works as subcontractors, cooperating with foreign companies in country or realized the services abroad. Supporting and development of innovative activity can bring the effective advantages in future, too - as distance effect. One of the main effect can be growth of competitiveness of SMEs and reduction of technological gap. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaja I., 2006, Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Nr 730.
 2. Dworczyk M., Szlasa R., 2001, Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 3. Głuszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 4. Imbs B., Niektóre strategiczne problemy rozwoju rolnictwa i obrotu żywnością, "Przemysł Spożywczy" 1/2003.
 5. Jasiński A.H. (red.), 2007, Badania nad procesami transformacji wyników prac badawczo-rozwojowych w innowacje, "Studia i Materiały", nr 25-7, Uniwersytet Warszawski.
 6. Janczewska D., 2009, Model zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie jako efekt transferu wiedzy ze sfery nauki do przemysłu [w:] Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, Marcinkowski R. (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa - istota i uwarunkowania ich działalności [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 8. Nauka i technika w Polsce w 2006 roku, GUS, Warszawa, 2007.
 9. Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, GUS, Warszawa, 2010.
 10. Piasecki B., Rogut A., Smallbone R., 2000, Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MŚP, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 11. Pyciński S., 2008, Ocena innowacyjności sektora MŚP w świetle badań PARP [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim - ocena dystansu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 12. Szczepaniak I., 2008, Wpływ procesów globalizacji i integracji z UE na sektor MŚP na przykładzie małych i średnich firm spożywczych, "Zeszyty Naukowe", Nr 7, Uniwersytet Rzeszowski.
 13. Wiatrak A.P., 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa - istota i uwarunkowania ich działalności [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu