BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ferens Aleksandra
Tytuł
Tworzenie informacji w rachunkowości w celu realizacji zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju
Information Creation in Accountancy for Realization of the Balanced and Sustained Development
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 52, s. 25-45, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Informacja w przedsiębiorstwie, System informacyjny rachunkowości
Accounting, Information in enterprise, Accounting information system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja zakresu działat1 związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie oraz wskazanie możliwości ich ujęcia w systemie informacyjnym rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów, aby w tym obszarze działalności człowieka urzeczywistniać konstytucyjną zasadę zrównoważonego i trwałego rozwoju.W opracowaniu przyjmuje się założenie, iż system informacyjny rachunkowości, a w szczególności rachunek kosztów powinien umożliwiać analizę realizacji zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju w przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)

Principle in sustainable development should be fulfilled as an answer for realization of such a concept in both global and local scale. The basic information system in an enterprise which can allow to asses the realization level of the activities connected with environmental protection should be accountancy. In the financial statements there are pieces of information connected with the environmental protection activities, however this information is diffused and difficult to identify. That is due to the lack of standardization of the solutions in the ecological accountancy directions.Therefore, there is the necessity of adopting accountancy information system and mainly costs accountancy which will deliver necessary information about the undertaken activities connected with the environmental protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Piontek: Spór wokół kategorii rozwój i rozwój zrównoważony - jego konsekwencje dla teorii i praktyki. "Problemy Ekologii" 2006, nr 6, s. 284.
 2. Por. A. Kostur; Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości. AE, Katowice 2001, s. 7.
 3. Adamczyk, T. Nitkiewicz: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007, s. 7.
 4. B. Piontek: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 15-27.
 5. A Zubalewicz: Problemy rozwoju rachunkowości w nowej gospodarce. "Ekonomia i Środowisko" 2005, nr 2(28), s. 1l6.
 6. F. Piontek: Rozwój - godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody. PWE, Warszawa 2007, s. 64.
 7. S. Czaja, A. Becla: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. AE, Wrocław 2002, s. 49.
 8. S. Cząja, Z. Jakubczyk, H. Piotrowicz: Stan środowiska naturalnego jako bariera przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W: Współczesne warunki i tendencje rozwoju społeczno-ekonomicznego. Politechnika Warszawska, Warszawa 1990, s. 82-90.
 9. B. Poskrobko: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 1998, s. 291-292.
 10. F. Piontek: Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym. W: Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju. ATH, Bielsko-Biała 2002, s. 11.
 11. M. Stępień, Z. Wydymus: Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe nr 633.AE, Kraków 2003, s. 96.
 12. S. Sudoł: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2006, s. 49-50.
 13. A Ferens: Źródła informacji ekologicznej oraz ich znaczenie w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie - artykuł w druku.
 14. M. Graczyk: Bilans ekologiczny jako źródło informacji środowiskowej w przedsiębiorstwie. "Ekonomia i środowisko" 2007, nr l, s. 53.
 15. Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Poskrobko. Politechnika Białostocka, Białystok 2003, s. 71, 200
 16. B. Micherda: Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. AE, Kraków 2004, s. 18-20.
 17. M. Stępień: Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych. Materiały na konferencję pt. "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka". Kraków-Zakopane 2003, s. 298;
 18. Rachunek kosztów. Red. K. Sawicki, FRRwP, Warszawa 1996, s. 556-568.
 19. R.B. Gray, D. Owen, C. Adams: Accounting and Accountability. Prentice Hall, London 1996, s. 11.
 20. Z. Fedak: Sprawozdanie z działalności. "Rachunkowość" 2006. Zamknięcie roku 2006, s. 243.
 21. Rachunek kosztów. Red. K. Sawicki. FRR, Warszawa 1996, s. 2;
 22. E. Nowak: Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. EKSPERT, Wrocław 2001, s. 25-36;
 23. A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Absolwent, Łódź 1999. s. 75-120.
 24. A. Piosik: Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 40-46.
 25. T. Żylicz: Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego. PWN. Warszawa 1989, s. 90.
 26. W. Malc, A. Jaruga, K. Sawicki: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa 1979, s. 18.
 27. Z. Kołaczyk: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw. Forum, Poznań 2002, s. 245.
 28. D. Kamerschen, R.B. Mc Kenzie, C. NardineUi: Ekonomia. Mifflin Company, Houghton 1989, s. 518
 29. Z. Dach: Podstawy mikroekonomii. Synaba, Kraków 1998, s. 137
 30. C. Drury: Rachunek kosztów. PWN, Warszawa 1996, s. 50
 31. M. Nasiłowski: System rynkowy. Key Text, Warszawa 1993, s. 76.
 32. A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999, s. 106
 33. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. G.K. Świderska. DlFIN, Warszawa 2002, s. 4-6.
 34. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Red. J. Sobańska. c.H. BECK, Warszawa 2003, s.60.
 35. Strategiczne zarządzanie kosztami. Red. E. Nawale DE, Kraków 2006, s. 138
 36. A. Karmańska: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Difin, Warszawa 2006, s. 212.
 37. A. Szychta: Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji. T. IS (74). ZTR, Warszawa 2004, s.148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu