BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głodziński Eryk (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Zastosowanie controllingu w wielopłaszczyznowej ocenie procesów podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie
Applying the Controlling in the Multilevel Assessment of Processes of Taking Managerial Decisions in the Enterprise
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2008, nr 1, s. 36-46, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Systemy wspomagania decyzji, Decyzje kierownicze, Podejmowanie decyzji kierowniczych, Proces podejmowania decyzji, Funkcje controllingu, Ocena kadr kierowniczych, Ocena systemu zarządzania, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie
Decision Support Systems (DSS), Management decision, Managerial decision making, Decision making process, Controlling function, Managerial staff assessment, Evaluation of the management system, Decision-making process in the enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując działalność przedsiębiorstw w warunkach gospodarki wolnorynkowej końca XX i początku XXI wieku, szczególną uwagę należy zwracać na problematykę zarządzania, która w organizacjach gospodarczych ma na celu zapewnienie skuteczności i efektywności funkcjonowania na rynku. Spełnienie tych kryteriów jest możliwe przede wszystkim poprzez właściwą organizację i koordynację przebiegu wszystkich procesów zachodzących wewnątrz firmy. (...) Niniejszy artykuł podejmuje problematykę oceny procesów podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach. Jego celem jest przedstawienie metodologii i wyników weryfikacji metody pozwalającej na dokonanie kompleksowej i pełnej oceny realizacji procesów podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach. Aby wdrożenie i wykorzystywanie opisywanej w artykule metody mogło przebiegać sprawnie i efektywnie wskazano na controlling, jako narzędzie mogące wspomagać jego implementację w specyficznych warunkach firm produkcyjnych i usługowych. W pracy przyjęto założenie, że jeżeli chcemy wpływać na poprawę racjonalności metodologicznej i rzeczowej procesów podejmowania decyzji kierowniczych, korzystnym jest wykorzystanie takiego sposobu ich oceny, który będzie odzwierciedleniem interdyscyplinarnego spojrzenia na działanie człowieka i osiągane przez niego wyniki. Można założyć, że racjonalność metodologiczną w procesie podejmowania decyzji kierowniczych cechuje takie postępowanie ludzi, które będzie odzwierciedleniem istniejących w przedsiębiorstwie zasad, reguł i procedur działania oraz zdobytego przez nich doświadczenia i posiadanej wiedzy. (fragment tekstu)

The main object of this paper is to present a method of assessment of the processes of making managerial decisions and the controlling model. The method is the new tool of management of enterprises, which helps make more effective and efficient decisions. It tries meets needs of users, particularly a top management, concerning the search of synthetic measures being characteristic of a state and changes of economic processes in enterprises. Characteristics of the method distinguishing it out of different methods are the fullness and the complexity. The fullness means the use a multilevel approach in assessment decision-making processes. It was suggested to make analysis in five areas: praxeological, ethical, economic, psychological-social, Professional competence. In the method are using the criteria (five to area): the efficiency, the praxeological effectiveness, the care, the simplicity, the distributive justice, the neutrality, the sincerity, the honesty, the loyalty, the profitability, the laboriousness, the economy, the financial fluidity, the productivity of the cash, the promptness, the availability, the perseverance, the commitment, the self-reliance, the communicativeness, cooperation, the conducting, the innovation. Complexity of the method enables aggregation of outcomes of fragmentary assessments into more general. This task is being carried out through algorithms of the aggregation. In order to rationalize implementation and use of the multi- level method in enterprises the controlling tool was offered. The controlling is a system of the planning, the monitoring, the analysis, the assessment and the reporting of data and of the information concerning the assessment of processes of making managerial decisions. For these goals were constructed models of the module of the controlling and procedures for the nominal model (of universal character for applying reasons) and two real models (for case studies). Functioning of the method was verified on the basis of its simulation in two companies: the power station and a building enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P. F.: Praktyka zarządzania. Biblioteka Nowoczesności, Kraków 1994.
 2. Dowgiałło Z.: Praca menedżera. Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1999.
 3. Dubisza S. (red,):Uniwersalny słownik języka polskiego, Tom 2, PWN, Warszawa 2003.
 4. Głodziński E.: Wielopłaszczyznowa metoda oceny procesów podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie, rozprawa doktorska WIP PW, Warszawa 2007.
 5. Kłosiński K. A.: Racjonalność decyzji - z myślą o nowych paradygmatach w ekonomii. Instytut Naukowo- Wydawniczy dr. Kłosińskiego, Warszawa 1995.
 6. Paczuła Cz.: Rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-montażowych, Wydawnictwo PCB, Warszawa 2000.
 7. Marciniak S.: Controlling. Filozofia. Projektowanie, Difin, Warszawa 2004.
 8. Marciniak S., Głodziński E.: Controlling w różnych płaszczyznach oceny procesu podejmowania decyzji, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania, red. Pyka J., Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2004.
 9. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 2001.
 10. Zagółkowa H. (red.): Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Tom 29, Wydawnictwo Krupisz, Poznań 2000. [11] Zawiślak A. M.: Pułapy i pułapki zarządzania. Wydawnictwo Iskra, Warszawa 1982.
 11. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu