BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Berdowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kućmierczyk Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Identyfikacja potrzeb rynku pracy i nowych zawodów w gospodarce wiedzy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 197-228, bibliogr. 84 poz., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Rynek pracy, Kultura pracy, Telepraca, Polityka społeczna, Zatrudnienie
Knowledge-based economy, Information society, Labour market, Work culture, Teleworking, Social policy, Employment
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy wpłynął na rynek pracy. Przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać, że wiedza pracowników stała się najwazniejszym kapitałem przedsiębiorstw i narzędziem w dążeniu do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zmieniły się oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji i umiejętności posiadanych przez pracowników. Pojawiają się zmiany w klasyfikacji zawodów. Niektóre zawody zaczęły zanikać lub być zastępowane innymi. Oczekiwania pracodawców wymuszają zmiany w ofercie dydaktycznej instytucji świadczących usługi edukacyjne. Można również zaobserwować zmiane podejścia obywateli do kwestii wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J., Głąbicka K. (2000). Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 2. Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2009 r. (2009). Urząd Statystyczny, Katowice.
 3. Borkowska S., Bohdziewicz P. (1995). Lokalna polityka rynku pracy. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 4. Cybulski L. (2007). Regulowanie rynku pracy - aspekt międzynarodowy. W : Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania. Red. M.Klamut. PWN, Warszawa.
 5. Czarny B. (2006). Wstęp do ekonomii. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. (1990). Zarys polityki zatrudnienia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Dziegciarstwo na Łemkowszczyźnie. (2008).
 8. http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/lemkowie/kultura/dziegciarstwo, odczyt : 30.12.2008.
 9. Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polski (2007). UNDP, Warszawa.
 10. Encyklopedia PWN. (2008).
 11. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4000732, odczyt : 28.12.2008.
 12. Francik A., Pocztowski A. (1993). Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 13. Głębicka K. (2001). Wybrane elementy rynku pracy. WSP, Warszawa.
 14. Główny Urząd Statystyczny. (2008).
 15. http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/kzs/pdf/kzs.pdf, odczyt : 30.12.2008.
 16. Jemielniak D. (2008). Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 17. Kabaj M. (2004). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 18. Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne. (2010). Grant rektorski 2008-2010, kierownik projektu : C.Olszak. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 19. Klucz przejścia pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. a klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 20. Komosa A. (1998). Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik, Warszawa.
 21. Kotlorz D. (1994). Bezrobocie. w : Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Red. L.Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 22. Kotlorz D. (1995). Rynek pracy w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 23. Kotlorz D., Zagóra-Jonszta U. (1998). Rynek pracy w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 24. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 25. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa.
 26. Król M. (2000). Polityka zatrudnienia. W : Polityka społeczna w okresie transformacji. Red. A.Frączkiewicz-Wronka, M.Zrałek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 27. Kryk B., Maniak G. (2009). Edukacja szansą na poprawę konkurencyjności Polski. W : Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. Red. A.Barteczek, A.Lorek, A.Rączaszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 28. Kryńska E. (2004). Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instytucje i programy. W : Rynek pracy w skali lokalnej. Red. R.Szula, A.Tucholska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 29. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w I półroczu 2009 r. (2009). Urząd Statystyczny, Katowice.
 30. Marszałek A. (2010). Wspólna taksonomia kompetencji oraz zawodów jako instrument wspomagający funkcjonowanie systemów kształcenia oraz rynków pracy w XXI wieku. e-mentor, nr 3/2010.
 31. http://www.e-mentor.edu.pl/35,760, Wspolna_taksonomia_kompetencji_oraz_zawodow_jako_instrument_wspomagający_funkcjonowanie_procesow_kształcenia_oraz_rynkow_pracy_w_XXI_wieku.html, odczyt : 26.06.2010.
 32. Niższe koszty firmy, lepsza wydajność i efektywność pracy.
 33. http://www.telepraca.org.pl/viewtopic.php?t=11, odczyt : 24.02.2010.
 34. Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników. (2007). Badanie realizowane w ramach projektu pt. "Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr wykwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb". Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.
 35. Orczyk J. (2006). Brak pracy czy brak dochodów źródłem wykluczenia. W : Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Red. A.Rączaszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 36. Orczyk J., Golinowska S. (2004). W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. UNDP.
 37. www.undp.org.pl/pliki/nhdr2003/rozdzialI.doc, odczyt : 01.12.2008.
 38. Pacan E. (2008). Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie opoczyńskim w 2007 roku (cz.II).
 39. http://www.pupopoczno.pl/index.php?section=83, odczyt : 08.01.2009.
 40. Parno-Gierliński K. (2008). Zawody i profesje morskie.
 41. http://www.romowie.com/instytut/io2006_gierlinski_2.pdf, odczyt : 29.12.2008.
 42. Paszek A. (2008). Klasyfikacja zawodów i specjalności - przegląd publikacji dotychczasowych i aktualnie obowiązujących.
 43. Polityka społeczna. (2002). Red. L.Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 44. Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. (1994). Red. L.Frąckiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 45. Popularny słownik języka polskiego. (2000). Red. B.Dunaj. Wilga
 46. http://portalwiedzy.onet.pl/51, odczyt : 28.12.2008.
 47. Portal e-praca. (2009).
 48. http://e-praca.org/, odczyt : 03.01.2009.
 49. Portal Infopraca. (2009).
 50. www.infopraca.pl, odczyt : 05.05.2009.
 51. Portal Nowa Praca. (2009). www.nowapraca.pl, odczyt : 05.05.2009.
 52. Portal powiatu Węgrowskiego. (2008).
 53. http://www.powiatwegrowski.pl/wiesciwegrowskie/ Article.aspx?ArticleID=1707, odczyt : 28.12.2008.
 54. Portal Praca. (2009).
 55. www.praca.pl, odczyt : 05.05.2009.
 56. Portal Pracuj.pl. (2009)
 57. www.pracuj.pl, odczyt: 05.05.2009.
 58. Portal Studiuj.pl. (2010).
 59. http:/www.studiuj.pl/zawody.php, odczyt :20.02.2010.
 60. Portal Urzędów Pracy. (2008).
 61. http://www.praca.gov.pl/index.php?page=Klasyfikacja_zawodow, odczyt : 28.12.2008.
 62. Przemiany demograficzne w województwie śląskim w latach 2000-2006. (2007). Urząd Statystyczny, Katowice.
 63. Rocznik statystyczny województwa śląskiego 1008 (2008). Urząd Statystyczny, Katowice.
 64. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 106, poz. 728).
 65. Rynek pracy w Polsce 2007 rok. Departament Rynku Pracy.
 66. www.mpips.gov.pl, odczyt : 10.01.2009.
 67. Rynek Pracy. Wydanie Specjalne. Pażdziernik 2004.
 68. http://www.praca.gov.pl/files/20041029153209.pdf, odczyt: 07.01.2009.
 69. SJP.pl. (2008).
 70. http://www.sjp.pl/co/powro%BCnictwo, odczyt: 30.12.2008.
 71. Słownik Online. (2008).
 72. http://www.slownik-online.pl/kopalinski/A559762864A8B76BC12565DB004FCBBC.php, odczyt : 30.12.2008.
 73. Słownik rynku pracy. (2009).
 74. www.rynekpracy.pl, odczyt : 11.01.2009.
 75. Słownik wyrazów obcych. Europa. (2001). Red. Kamińska-Szmaj.
 76. http://portalwiedzy.onet.pl, odczyt : 28.12.2008.
 77. Sprostać wyzwaniom. Strategia Lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia. (2004). Raport Grupy Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem Wima Koka.
 78. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
 79. Wróżyńska H., Czaja E. (2009). Istota edukacji zawodowej wobec wyzwań współczesnego rynku pracy.
 80. http://konferencja.21.edu.pl/3/tom/2/27.doc, odczyt: 10.12.2009.
 81. Wyniki badań aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2008 (2008). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 82. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. nr 265, poz. 2644).
 83. Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy. (2009). Red. M.Bukowski, J.Zawistowski. Instytut Badań Strukturalnych.
 84. http://rynekpracy.pl/pliki/pdf/11.pdf, odczyt : 11.02.2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu