BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumor Iwona (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Maćkowiak Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, ich ewidencja i ujęcie w sprawozdaniu finansowym według uregulowań międzynarodowych i krajowych
Problem of the Tangible Fixed Assets Impairment According to the National and International Acts
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 52, s. 69-81, rys.
Tytuł własny numeru
Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości
Słowa kluczowe
Wartość aktywów, Sprawozdanie finansowe
Asset value, Financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie istoty i przesłanek utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz ich ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym według krajowych i międzynarodowych standardów.(fragment tekstu)

The aim of this article is to present the problem of the tangible fixed assets impairment according to the national and international acts. In the first part of this paper the essence and premises of the tangible fixed assets impairment are discussed. The second part shows the accounting treatment and reporting of the tangible fixed assets impairment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kuzior: Wycena operacyjnych aktywów trwałych. Red. Z Messner. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Analiza standardów rachunkowości. T. II. AE, Katowice 2006, s. 254.
  2. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. P. Muż: Jak korzystać z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 36 w celu ustalenia utraty wartości aktywów trwałych. "Monitor Księgowego" 2007, nr 4.
  4. R. Niemczyk: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Unimex, Wrocław 2006, s. 65-66
  5. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 191.
  6. M. Jurczyga: Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pieniężnych. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 2, s. 10-11.
  7. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Red. Z. Messnera. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu