BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szrentos Anna (Politechnika Warszawska), Patron Zbigniew (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Badanie powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych na przykładzie Optoklastra na Mazowszu
The Study of Formation And Deyelopent of High-Tech Clusters on the Basis of Optoklaster in Mazowsze
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2008, nr 1, s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Współpraca przedsiębiorstw, Sieci przedsiębiorstw
Business cluster, Cluster conception, Enterprises cooperation, Enterprise networks
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Mazowsze
Abstrakt
W odpowiedzi na postępujące procesy globalizacji gospodarki, internacjonalizację działalności przedsiębiorstw, gwałtowne zmiany techniczne i technologiczne oraz rosnące wymagania rynku, przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują współpracę w sieciach. Pojęcie sieci przedsiębiorstw w pierwotnym znaczeniu określało grupę przedsiębiorstw powiązanych dobrowolnymi zależnościami handlowymi (zwykle komplementarnych technicznie) w celu zaspokojenia określonego popytu rynkowego. Jednym z rodzajów sieci jest dystrykt przemysłowy, wywodzący się z koncepcji marshallowskiej rozumiany jako terytorialne zorganizowanie systemu produkcyjnego, opartego na relacjach bliskości w środowisku lokalnym, Na bazie marshallowskiego dystryktu przemysłowego rozwinęła się koncepcja klastra (w literaturze polskojęzycznej klastry nazywane są również gronami, wiązkami przemysłowymi, lokalnymi systemami produkcyjnymi) definiowanego w literaturze jako "geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących". (...) Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości rozwoju klastra w obrębie sektora optoelektronicznego na Mazowszu. Autorzy badają jeden z formalizujących się klastrów w woj. mazowieckim - Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych "OPTOKLASTER", skupiając się przede wszystkim na formalnych i nieformalnych powiązaniach pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzącymi w skład powyższego klastra. (fragment tekstu)

Nowadays, clusters based on Alfred Marshall's "industrial districts" are considered to be one of the main drivers of regional competitiveness. According to Porter an industrial cluster is "a geographic cooperative group that includes suppliers, consumers, peripheral industries, governments and supporting institutions such as universities". Clusters are determined by several factors: concentration of small and medium enterprises, common culture of the enterprises, strong linkages between them (they are cooperators as well competitors) and innovative environment. In this paper the authors analyze conditions for building and developing the cluster within optoelectronic branch in Mazowsze and they describe the process of formation of OPTOKLASTER. OPTOKLASTER is a first formalized high-tech cluster in Mazowiecki Region. It's a common initiative of 25 optoelectronic companies, institutions and other organizations localized in Mazowsze. In October 2007 they signed an initial agreement about launching of the Mazovian Photonic Technology Cluster "OPTOKLASTER". The authors search factors typical for industrial cluster in chosen sector. Except for, they map of existing knowledge and information flows in analyzed sector. in particular: linkages among enterprises and linkages between enterprises. R&D institutions and institutions supported innovation and technology transfer. The authors focuse on formal and informal relations between particular elements of OPTOKLASTER and try to define the intensity, directions and forms of interactions within analyzed cluster, influence of collaboration on innovation activities of optoelectronic institutions and companies as well as attitude of all partners towards collaboration within OPTOKLASTER. As a result of the research the authors points at OPTOKLASTER's strengths, weaknesses and possibilities of developing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. MatusiakK. B., Stawasz E., Jewtuchowicz A.: Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 82.
 2. Marshall A.: Zasady ekonomiki, tł. M. Arct, Warszawa 1925 (polski przekład publikacji z roku 1890).
 3. Porter M.E.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246, 296, 385.
 4. Roelandt T.J.A., den Hertog P.: Cluster Analysis and Cluster-based Policy in OECD Countries, OECD, Report by the Focus Group on Industrial Clusters, Paris 1998.
 5. Teece D.J., Profitingfrom Technological Innovation: Implication for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy, Research Policy, 1986, no 15.
 6. Szerenos A., Badanie uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych w województwie mazowieckim, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska WIP, Warszawa 2005.
 7. National Innovation Systems, OECD, Paris 1997.
 8. Padmore T., Gibson H.: Modeling regional innovation and competitiveness, [in:] de la Mothe J., Paquet G.: Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston/ Drdrecht/ London 1998.
 9. www.teleadreson.com.pl - baza danych o podmiotach działających na terenie Polski.
 10. www.pollasnet.org.pl - informacje o sieci POLLASNET, informacje na temat działań podejmowanych w ramach OPTOKLASTRA, baza danych o podmiotach funkcjonujących w branży optycznej i optoelektronicznej w Polsce.
 11. www.kpk.gov.pl/ppt/ppt.html?id=908 - informacje na temat Polskiej Platformy Technologicznej Opto i Nanoelektroniki, m.in. dane kontaktowe, lista uczestników i program działania.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu