BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Simon Karolina (Izba Skarbowa w Poznaniu)
Tytuł
Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu
Organization of the Management Control System in the Tax Chamber
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 285-300, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie podatkami, Administracja skarbowa, Kontrola wewnętrzna, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Tax administration, Treasure administration, Internal control, Public finance, Management control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wszystkie jednostki administracji podatkowej zostały zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Jednostki organizując oraz zapewniając jej funkcjonowanie, winny uwzględnić specyfikę wykonywanych zadań oraz osiąganych celów... Wdrażając system kontroli zarządczej, kierownicy poszczególnych jednostek winni cały czas poprawiać jej funkcjonowanie. Wszystkie działania podejmowane w ramach obowiązków związanych z kontrolą zarządczą powinny służyć realizacji zaplanowanych celów i zadań w jednostce.(fragm. tekstu)

Management system control in the units of the tax administration, including of the tax chambers, means the total of actions taken to ensure that the objectives and tasks are executed and achieved in a legal, effective, economical and timely manner. Finally, it discussed the practical aspects of implementing these standards in the tax chamber.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  2. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, www.mf.gov.pl (pobrano 20.05.2012).
  3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu za rok 2010, www.is.poznan.pl/bip/index.php?us =3001&licz=1&action=kz (pobrano 20.05.2012).
  4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu za rok 2011, www.is.poznan.pl/bip/index.php?us =3001&licz=1&action=kz (pobrano 20.05.2012).
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U. nr 238, poz. 1581.
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Dz.U nr 32, poz. 301, nr 43,. poz. 378, nr 93, poz. 834.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm. Zarządzenie nr 1/12 Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej.
  8. Zarządzenie nr 49 Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej, Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 44.
  9. www.is.poznan.pl/bip.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu