BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasztal Marek (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)
Tytuł
Wdrożenie elementów kontroli zarządczej w zakresie doboru do służby w policji
Implementation of Management Control in the Area of the Selection to Serve in the Police
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 301-311, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kontrola wewnętrzna, Rekrutacja pracowników, Policja, Kontrola zarządcza
Human Resources Management (HRM), Internal control, Employee recruitment, Police, Management control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem referatu jest określenie kierunków wdrożenia i realizacji celów kontroli zarządczej w odniesieniu do procesu doboru do służby w Policji, szczególnie w odniesieniu do jednego z głównych celów kontroli zarządczej - zarządzania ryzykiem... Specyfika realizacji zadań ustawowych Policji wymaga zaprojektowania, wdrożenia i stosowania jasnych i jednolitych mechanizmów pozwalających na pozyskiwanie wartościowych kandydatów do służby.(fragm. tekstu)

Performing the statutory functions of the police requires ensuring systematic selection of people, which would allow to perform high-level public services. The most important resource of an entity is work. Ensuring the access the work resource is particularly important in organizational units of the police. The specific character of work in uniformed services requires designing, implementing and monitoring the selection system which allows to identify candidates possessing suitable psycho-physical predispositions essential to realization the function of the police. The aim of the article is to determine directions of implementation and realization objectives of management control with reference to the process of selection to service in the Police, particularly in the area of one of the main objectives of management control - risk management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 23, poz. 84).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. nr 0, poz. 432 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  5. http://pl.wikipedia.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu