BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Określanie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej
Defining Objectives and Tasks of Sanatorium as a Standard of Management Control
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 313-320, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Kontrola wewnętrzna, Uzdrowiska, Kontrola zarządcza
Medical facilities management, Internal control, Health resort, Management control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w sektorze publicznym wynika m.in. z potrzeby zapewnienia realizacji planów (budżetów, programów) oraz osiągnięć założonych celów organizacji publicznych, zwłaszcza pod względem wzrostu efektywności wydatkowania środków finansowych. Szczególnie ważną rolę kontroli zarządczej upatruje się w systemie ochrony zdrowia, w tym w lecznictwie uzdrowiskowym. Część zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ma ustawowy obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Dotyczy to przede wszystkim zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na obszarze uzdrowiskowym przez ministra, wojewodę lub jednostkę samorządu terytorialnego.(fragm. tekstu)

The paper shows the rules and functioning of management control in a sanatorium and its objectives, tasks and measures. Apart from that in the paper one can find an example of developing a strategic plan for sanatoriums considering some standards of management control.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (Biuletyn nr 1/2011), www.mofnet.gov.pl.
  2. Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  3. Kotarski D.: Funkcjonowanie kontroli zewnętrznej i zarządczej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 669, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  4. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003.
  5. Plan działalności ZOZ Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu na rok 2011, http://www.bip. mswia.kolobrzeg.pl/.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu