BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuberla Irena Anna
Tytuł
Samoocena jako narzędzie monitorujące kontroli zarządczej w zakładzie ubezpieczeń
Self-Assessment as a Tool for Monitoring the Management Control in an Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 321-333, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Samoocena, Kontrola wewnętrzna, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Monitoring, Kontrola zarządcza
Self-esteem, Internal control, Insurance companies, Monitoring, Management control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kontrola zarządcza zastąpiła kontrolę finansową i obejmować ma wszystkie aspekty działalności jednostki, a obowiązkiem kierownika jest wdrożenie i monitorowanie elementów kontroli, dla osiągnięcia wyznaczonych celów w sposób zgodny z prawem, oszczędny i terminowy... Zrozumienie tej problematyki przez wszystkich pracowników jest zasadne z powodu zaakceptowania zarządzania procesowego, które oznacza systematyczne analizowanie, usprawnianie i kontrolowanie działań w celu polepszenia jakości produktów i usług. Wpływa również korzystnie na komunikację wewnątrz jednostki. Wspiera wymianę informacji pomiędzy pracownikami i koncentruje się na satysfakcji odbiorców procesów co szczególnie ważne jest dla badanej jednostki organizacyjnej.(fragm. tekstu)

One of the conditions to ensure adequate, efficient and effective management control is to monitor and evaluate its performance. Evaluation of management control through self-made covers all employees in order to emphasize the activities performed by them in order to consolidate by the unit manager that is used properly and not events occurred resulting in a lack of implementation of the plan. The article describes a procedure for self-management control in an insurance and practical conclusions arising there from.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojna-Duch E.: Podstawy finansów publicznych, LexisNexis, Warszawa 2010.
  2. Grajewski P.: Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
  3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w zakresie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostki sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
  4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  5. Matysek M.: Projektowanie modelu systemu kontroli zarządczej, "Kontrola Państwowa" 2011, nr 2 (337).
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. nr 238, poz. 1581).
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. nr 187, poz. 1254).
  8. Szpor A.: Kontrola zarządcza w administracji publicznej. NIK "Kontrola Państwowa" 2011, nr 5 (340).
  9. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 1114 z późn. zm.).
  10. Zarządzenie nr 18 MPiPS z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. Urz. MPiPS, nr 6, poz.25 - nie obowiązuje).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu