BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Aneta
Tytuł
Funkcje audytora wewnętrznego w ustalaniu procedury rozliczania podatku VAT od nieściągalnych wierzytelności
The Internal Auditor in the Settlement Of VAT on Insolvencies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 369-378, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Audyt wewnętrzny, Wierzytelności
Value Added Tax (VAT), Internal audit, Liability
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie procedury rozliczania podatku od nieściągalnych wierzytelności, która została opracowana z inicjatywy audytora wewnętrznego... Audytor wewnętrzny pełniąc w jednostce funkcje doradcze, powinien czynnie włączać się w analizę obciążeń podatkowych i regulacje w tym zakresie, które mogą wpłynąć na zmniejszenie zobowiązań wobec budżetu. Ograniczenie ryzyka nadmiernych płatności podatkowych ułatwi opracowanie procedur rozliczeń z urzędem skarbowym, które powinien sporządzić główny księgowy, na wniosek audytora wewnętrznego.(fragm. tekstu)

The internal auditor should support the unit in the implementation of strategic and operational objectives and contribute to the creation of added value through consulting activities, both in operational and financial. The article indicates the procedure to recover VAT on bad debts, which worked out the chief accountant at the request of the internal auditor.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielęda T., Kończal H., Rybacka K., Siniecka M.: VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2011 rok, Gofin, Gorzów Wlkp. 2011.
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, (Dz.U. z 2009, nr 77, poz. 649 ze zm.).
  4. Ulga na złe długi w księgach na dzień bilansowy, Zewnętrzne źródła finansowania majątku, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" 2012, nr 8.
  5. Ulga za złe długi w księgach rachunkowych na koniec roku obrotowego, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" 2012, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu