BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frymus Magdalena
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem warunkiem sprawnego funkcjonowania gminy
Risk Management as a Condition for Efficient Management of a Community
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 405-421, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie gminą, Zarządzanie ryzykiem, Samorząd terytorialny
District management, Risk management, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych aspektów systemu zarządzania ryzykiem oraz praktycznego wykorzystania tego systemu w jednostce samorządu terytorialnego, jaką jest gmina...Cel zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego jest nieco inny niż w pozostałych organizacjach gospodarczych. Jednym z ważniejszych zadań zarządzania ryzykiem w gminie jest wskazanie miejsc narażonych na zagrożenia, w których wprowadza się i realizuje mechanizmy kontrolne.(fragm. tekstu)

Risk management becomes inevitable element of community functioning. Necessity for protection against different kinds of risks, and also ruling laws make the community act respectively in this area. Help in evaluation of potential risk and turning opportunities in good account can be ensured by implementation of risk management system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A.: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 2. Anzel M.: Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2011. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "One", Poznań 2011.
 3. Bareja K., Klimczak K.: Neoklasyczne ramy analizy atrybutów ryzyka, w: Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 4. Borkowski M., Hanisz R.: Ryzyko jako nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. R. Hanisz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 5. Dziedziczak I.: Planowanie kontroli na podstawie oceny ryzyka, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010.
 6. Gawart M., Jezierska E.: Podejście do identyfikowania cech ryzyka wg nurtu ofensywnego, w: Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 7. Hadyniak B.: Uncertainty, needs and risk, w: Risk management: concepts, models, issues, red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 8. Jajuga K.: Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem, w: Zarządzanie ryzykiem, red. K.Jajuga, PWN, Warszawa 2009.
 9. Jastrzębska M.: Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego i jego związki z kontrolą zarządczą oraz audytem wewnętrznym. "Finanse Komunalne" 2010, nr 7-8.
 10. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2008.
 11. Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
 12. Karmańska A.: Model koncepcyjny definiowania ryzyka na użytek jego identyfikowania i analizy w dziedzinie rachunkowości, w: Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 13. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, Załącznik do komunikatu nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 24).
 14. Minister Skarbu JKM: Pomarańczowa księga 2004, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym Wielkiej Brytanii, www.mf.gov.pl.
 15. Nowak E.: Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.
 16. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003, www.mf.gov.pl.
 17. Regulamin kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Gminie X.
 18. Staniec I.: Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach, Zeszyty Naukowe nr 1099, Politechnika Łódzka, Łódź 2011.
 19. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
 20. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze. zm.).
 21. Waściński T., Krasiński P.: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - elementy systematyki i identyfikacji, w: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 22. Winiarska K.: Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
 23. Winiarski J.: Ryzyko - teoria i praktyka, InfoGlobMar, Gdańsk 2010.
 24. http://www.rudnicki.com.pl/zarzadzanie_ryzykiem/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu