BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajka Piotr, Domańska Elżbieta, Sztaba Sławomir
Tytuł
Kapitalizm : szkice z makroekonomii współczesnej
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1989, nr 274, 293 s., rys., tab., bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe
Kapitalizm, Makroekonomia, Cykl koniunkturalny
Capitalism, Macroeconomics, Business cycles
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Praca jest zbiorem ośmiu szkiców poświęconych długoletnim sporom teoretyków o role państwa w sterowaniu kapitalistycznym systemem gospodarczym, a także polityce makroekonomicznej państwa (na tle przebiegu koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych w latach 1948-1986) oraz - ale w mniejszym zakresie - koncepcjom cyklu koniunkturalnego, wymiany międzynarodowej i problematyki globalnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong P. Glyn A. Harrison 0., Capitalism since World War II. The Making and Breakup of the Great Boom, Fontana Paperbacks, London 1984.
 2. Anderson G.M., The U S Federal Deficit and National Debt: a Political and Economic History. W: 0.Buchanan, Ch.Rowley, R. Tollison (eds.), Deficits, Basil Blackwell, Oxford 1986.
 3. Ball R.D. Doyle P. (ed), Iinflation, Penquin Book, Harmondsworth 1969.
 4. Easier E., Strategie des Fortschrits, München 1973.
 5. Bell D. Kristol I. (ed), The Crisis in Economic Theory. New York 1981.
 6. Blinder A., Inventories in the Keynesian macromodel. "Kyklos" nr 4.
 7. Blinder A., Economie Policy and the Great Stagflation, Princeriton University Press, Princenton 1981.
 8. Brimmer A.F., Monetary Policy and Economic. Activity: Benefits and Cost of Monetarism, "The American Economic Review" 1983, No 2.
 9. Brown L.R. (rad.), Raport o stanie świata 1984, PWE, Warszawa 1986.
 10. Cowling K,, Monopoly Capitalism, Macmillan, London 1982.
 11. Dobb M., Niektóre najnowsze tendencje brytyjskiej myśli ekonomicznej, "Ekonomista" 1947 nr 3-4.
 12. Domańska E., Z zagadnień wzrostu gospodarczego, PWE , Warszawa. 1968.
 13. Domańska E., Koniunktura i Zatrudnienie. Tom I Dzieł Michała Kaleckiego, "Życie Gospodarcze" 1979, nr 28.
 14. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, wyd.2 zmienione, PWE, Warszawa 1986.
 15. Dopfer K. (ed.), Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982.
 16. Dye T.R., Who's Running America: The Reagan Years, Prentice - Hall, Englewood Cliffs 1983.
 17. Dye T.R., Understanding Public Policy, Prentice -Hall, Englewood Cliffs 1984.
 18. Financje for small companies, (a Survey), "Financial Times", April 23 1979.
 19. Friedman M., Quantity Theory, of Money - A Restatement, [W:] M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago 1956.
 20. Friedman M., The Role of Monetary Policy, "American Economic Review" 1968, No 2.
 21. Friedman M., A Theoretical Framework for Monetary Analysis. [W:] R. Gordon (ed.), Milton Friedman's Monetary Framework,University of Chicago Press, Chicago 1974.
 22. Friedman M., The Tyranny of the Status Quo, Pelican Books, Harmondsworth 1985.
 23. Frienrichs G., Schaff A., Microelectronics and Society, For Better or for Worse, Macmillan, London 1982.
 24. Gabor D. Colombo U., Der Verschwendung ein Ende, Hannover 1976.
 25. Galbraith J., Pieniądz. Pochodzenie i losy, PWE, Warszawa 1982.
 26. Goodwin C.D. (ad,), Exhortation and Controls. The Search for a Wage - Price Policy 1945 - 1971, The Srooking ,Institution, Washington, D.C., 1975.
 27. Hawken P., The next economy. Holt, Rinerhart and Winston, New York 1983.
 28. Hoover. K.D., Two Types of Monetarism, "Journal of Economic Literature" 1984, No 1.
 29. Johnson H.G., Nobay A.R., Monetarism. A Historic - Theoretic Perspective "Journjal of Economic Literature" 1977, No 2.
 30. Kalecki M., Dzieiła,t. 1, część 3 - 6., PWE, Warszawa 1979; t.2, 1980.
 31. Kalecki M., Dlaczego ekonomia nie jest dotąd naukę ścisłą, "Życie Gospodarcze", 1964, nr 25.
 32. Kamiński 8., Okólski M., Granice modelowania globalnego, PWN, Warszawa 1982.
 33. Keegan W., Mrs Thatcher's Economic Experiment, Penquin Books 1985.
 34. Keesing D.B., Different Countries Labour Skill Coefficients and the Skill Intensity of the Trade Flows, "Journal of International Economics" 1971, No 1.
 35. Kenen P.B., Nature, Capital and Trade, "Journal of Political Economy" 1965, Nr 5.
 36. Keynes J.M., The End of Laissez - Faire, Macmillan, London 1925.
 37. Keynes J.M., Relative Movements of Real Wages and Output, "Economic Journal" 1939, Nr 1.
 38. Keynes J.M. , Collected Writings of John Maynard Keynes, Macmillan, London 1971.
 39. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWE, Warszawa 1985.
 40. Kornai J., Anti - Equilibrium, PWN, Warszawa 1973.
 41. Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 42. Kozyr - Kowalski S., Max Weber a Karol Marks, KiW, Warszawa 1967.
 43. Kravis J.B., Wages and Foreign Trade, "The Review of Economics and Statistics" 1958, No 2.
 44. Kristol J., Toward a "New" Economics, "Wall Street Journal" 9th May 1977.
 45. Kudliński R., 0 pewnym przypadku ewolucji stosunków produkcji [W:] J.Lewandowski, R. Wolniak (red.), Stosunki produkcji i ich ewolucja, KiW, Warszawa 1981.
 46. Lange 0., Prawo Saya: Nowe sformułowanie i krytyka. Dzieła 1.1, PWE, Warszawa 1973.
 47. Lange 0., Wykłady o modelu Michała Kaleckiego, Dzieła....
 48. Lange 0., Statystyczne badanie, koniunktury gospodarczej, Dzieła...
 49. Lange 0., (recenzja: Michał Kalecki. Essays in the Theory of Economic Fluctuations, Dzieła...
 50. Lange. 0., Wstęp do cybernetyki ekonomicznej, Dzieła, t.7, PWE, Warszawa 1977.
 51. Lekachman R., The Age of Keynes, rev. ed., Random House, New York 1978.
 52. Marks K., Kapitał, t. I, .KiW, Warszawa 1970, t. II, 1957.
 53. Marks K., Engels F., Dzieła, t. 1, t. 2, KiW, Warszawa 1949.
 54. Maunder P. (ed.), Intervention in the Developed Economy, Croom Helm, London 1979.
 55. Meadows D.L., Granice, wzrostu, PWE, Warszawa 1975.
 56. Meserovic M., Pestal E., Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa 1977.
 57. Patinkin D., Anticipations of the General Theory? And Other Essays on Keynes, The University of Chicago Press, Chicago 1982.
 58. Peccei A., Die Qualiat der Merischen. Pladoyer fur neuen Huraanisraus, Stuttgart 1977.
 59. Perry G., Inflation versus Unemployment: The Worsening Tradeoff, "Monthly Labour Review" 1971, No 2.
 60. Robinson J., Eseje z teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1964.
 61. Robinson J., The Second Crisis of Economic Theory, "The American Economic Review" 1972, No 2.
 62. Robinson J., Herezje ekonomiczne, PWE, Warszawa 1973.
 63. Rowley Ch.K., John Maynard Keynes and the Attack on Classical Political Economy. [W:] J. Buchanan, Ch. Rowley, R. Tollison (eds.), Deficits...
 64. Ruhmann P., Der Einfluss der Geldmengenentwicklung auf den Konjunkturverlauf. Eine kritische Auseinandersetzung mit der von Milton Friedman vorgenommenen Auswertung eiripirischsr Untersuchungen,J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1981.
 65. Samuelson P., Burning the House to Roast the Inflationary Pig "Financial Times" 6 th August 1979.
 66. Schumpeter J.A., Capitalism, Socjalism and Democracy, Allen and Unwin, New York 1947.
 67. Shultz G.P. Aliber R.Z., Guidelines. Informal Controls and the Market Place, The University of Chicago Press, Chicago 1971.
 68. Sołdaczuk J. Kamecki Z. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 1983.
 69. Spruill Ch.R., Conglomerates and the Evolution od Capitalism, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwadsville 1982.
 70. Stein J.L., Monetarist, Keynesian and New Classical Economics New York University Press, New York 1982.
 71. Steindl J,. Kilka uwag o trzech wersjach teorii cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego. W: M. Kalecki, Dzieła, t.2...
 72. Stigler G., The Pleasure and Pains of Modern Capitalism, Institute of Economic Affairs, London 1982.
 73. Szeworski A., Cykl koniunkturalny a interwencja państwa, PWE, Warszawa 1965.
 74. Szeworski A., Aktualny stan koniunktury w świecie kapitalistycznym i specyfika wyjścia z ostatniej recesji, "Kapitalizm" 1977, nr 3-4.
 75. Tinbergen J., 0 nowy ład międzynarodowy, PWE, Warszawa 1977.
 76. Villard H.H., Monetary Theory, W: . H.S.Ellis (ed.), A Survey of Contemporary Economics, Philadelphia - Toronto 1948.
 77. Wood A., A Theory of Profits, Cambridgee University Press, Cambridge 1975.
 78. Zarnovitz V. (ed.), The Business .Cycle Today, Mc Graw-Hill, New York.1969.
 79. Zarnovitz V., Recent Work on Business Cycles in Historical Perspective: A Review of Theories and Evidence, "Journal of Economic Literature" 1985.
 80. Economic Reports of the President, Washington 1960-1988.
 81. Handbook of International Trade and Development Statistics 1972, 1979, U.N., New York 1972, 1979, Supplement 1986, U.N., New York 1987.
 82. Statistical Abstract of the United States, Washington, D.C., 1970, 1975, 1980, 1985, 1988.
 83. Survey of Current Business, Washington (różne wydania).
 84. World Development Report 1981, World Bank Staff, New York 1981.
 85. World Economic Survey 1987, U.N., New York 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu