BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tabaszewska Edyta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Metodyka implementacji systemu zarządzania wiedzą
Methodology Implementation of Knowledge Management System
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2008, nr 1, s. 68-74, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Systemy zarządzania wiedzą, Metody zarządzania wiedzą, Wdrożenie systemów
Knowledge management, Knowledge management system, Knowledge management methods, Implementation of systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie wiedzą (ZW) to jedna z dynamicznie rozwijających się koncepcji zarządzania organizacją. Pojawienie się koncepcji i jej rozwój wiąże się z powstaniem gospodarki opartej na wiedzy oraz założeniem, że o sukcesie organizacji decyduje przede wszystkim wiedza i doświadczenie pracowników. Istotne jest więc w jaki sposób będzie się tą wiedzą zarządzać, dla osiągnięcia założonych celów. Problematyka zarządzania wiedzą, mimo szerokiego zainteresowania wśród badaczy, nadal nie jest dostatecznie opisana i pozostawia jeszcze wiele kwestii nierozwiązanych, wymagających badań, uściśleń i formułowania praktycznych wskazówek. W literaturze przedmiotu omawiana koncepcja jest z reguły scharakteryzowana w obszarze ideowym, ze wskazaniem przy tym na możliwe do zastosowania narzędzia, lecz bez wyraźnych wskazówek, co do metodyki wprowadzania i rozwoju systemów zarządzania wiedzą. Zawarte w niej treści nie są wystarczające, zarówno z naukowego punktu widzenia, jak i biorąc pod uwagę potrzeby praktyki gospodarczej. (...) Istnieje zatem potrzeba zaoferowania im metodyki wprowadzania systemów zarządzania wiedzą, a jak dotąd nauka nie oferuje wyraźnych wytycznych w tym zakresie. Menedżerowie oczekują na odpowiedź: w jaki sposób wprowadzać w firmie koncepcję zarządzania wiedzą, której rezultatem jest funkcjonowanie systemu ZW. Oczekują zatem propozycji metodyki implementacji systemów ZW, tworzonych w celu realizacji funkcji i zadań omawianej koncepcji. (...) Powstają pytania: jakie elementy tworzą system ZW (co dzięki pracom M. Morawskiego jest już opisane w literaturze przedmiotu) oraz jak należy wprowadzać je w przedsiębiorstwie, co jest tematem niniejszego opracowania. (fragment tekstu)

Knowledge management (KM) is one of the dynamically developing concepts of management - numerous publications or conferences in this domain prove it, but its practical application is not yet common. The reasons for such state of affairs may be perceived in the lack of substantial methodology of proceedings with regard to KM system implementation. The article points to the objectives for constructing formalized methodology of KM systems implementation, difficulties related to it and guidelines referring to its applications. The main objective of the study becomes the presentation of methodology proposal. The article constitutes the first part of the study (out of two) referring to the problem of knowledge management systems implementation. The following one will present case studies, including the example of KM system introduction in accordance with the presented methodology of proceedings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garvin D.A.: Budowanie organizacji uczącej się [w:] Drucker P. i inni, Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
  2. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2007.
  3. Mikuła B.: Zarządzanie wiedzą w organizacji [w:] Mikuła B., Pietruszka - Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  4. Morawski M.: Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie [w:] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Morawski M.: Istota metod i technik w systemie zarządzania wiedzą [w:] Kobyłko G., Morawski M. (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2006.
  6. Morawski M.. Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  7. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  8. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
  9. Wong K.Y., Aspinwall E.: Knowledge management implementation frameworks: a review, "Knowledge and Process Management", no. 2/2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu