BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dokumentacja czynności kontrolnych
The Documentation of Checks
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 453-466, il., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Kontrola, Dokumentacja
Management, Control, Documentation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat dokumentacji przebiegu kontroli, istoty zaleceń pokontrolnych oraz trybu zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń do kwestii ujętych w protokole kontroli... Dokumentowanie procesu kontroli powinno być rzetelne. Na bazie zgromadzonych dowodów, które są swoistymi argumentami, i wysnutych wniosków tworzy się ocenę działań kierownika i pracowników jednostki. Aby ocena nie była zniekształcona i przedstawiała realny obraz funkcjonowania firmy, dokumentacja kontrolna powinna być sporządzona z należytą starannością, dokładnością, nie budząc podejrzeń niechlujstwa i zaniedbań. To bardzo istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania jednostki, udzielenia wskazówek kierownictwu, a nawet dyscyplinarnego wyciągnięcia wniosków z działalności osób odpowiedzialnych za stan firmy.(fragm. tekstu)

The article presents the issues related to the documentation of internal control in an entity of the State administration. It describes the matters of documenting the process of control, the content of the control files, which are the proof of an inspection having been carried out and consist of all the documents collected during the process, as well as points to the essence of the after-control recommendations which are to eliminate the found incorrectness and faults.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kałużny S.: Kontrola wewnętrzna, PWE, Warszawa 2008.
  2. Piaszczyk A.: Kontrola wewnętrzna w praktyce, ECE Prestiż, Lublin 2009.
  3. Rola Z.: Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Alpha Pro, Ostrołęka 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu