BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Berdowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kućmierczyk Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza i ocena zagrożeń wykluczeniem cyfrowym w regionie śląskim
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 229-258, bibliogr. 34 poz., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Technologia informacyjna, Wykluczenie cyfrowe
Knowledge-based economy, Information society, Information Technology (IT), Digital divide
Abstrakt
Jednym z podstawowych problemów współczesnych społeczeństw jest występowanie wykluczenia społecznego. Wykluczenie społeczne jest terminem bardzo złożonym. Jak pisze J.Orczyk, pojęciu temu można przypisywać różne znaczenia i zakres. Zakres wykluczenia wskazuje na odsetek osób, które nie mogą uczestniczyć w pewnych, w danej społeczności aprobowanych i dominujących formach aktywności. Znacznie trudniejsze jest określenie głębokości wykluczenia. W odniesieniu do pracy można pośrednio ją wskazać poprzez sumę nakładów jednostkowych, które trzeba ponieść, aby stworzyć warunki umożliwiające podjęcie oficjalnej pracy jako najbardziej aprobowanej społecznie formy aktywności dla określonej grupy dotychczas wykluczonych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cullen R. (2001). Addressingthe Digital Divide. "Online Information Review", 25 (5), 2001.
 2. Deschamps C. Can Libraries Help Bridge the Digital Divide?
 3. http://www.nordinfo.helsink.fi/publications/nordnytt/nnytt4_01/deschamps.htm, odczyt : 05.03.2008.
 4. Diagnoza rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim - raport z badań. Centrum Badań i Ekspertyz (2008). Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 5. Ekonomia rozwoju (2007). Red. R.Piasecki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. e-Inclusion : New Challenges and Policy Recommendations (2005).
 7. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/kaplan_report_einclusion_final-version.pdf, odczyt : 29.03.2009.
 8. Global Economic Prospects 2008 : Technology Diffusion in the Developing World (2008).
 9. http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPEOSPECTS/GEPEXT/EXTGEP2008/0"contentMDK:21603882-menuPK:4503397-pagePK:64167689-piPK:64167673-the SitePK:4503324,00.html, odczyt : 31.03.2009.
 10. The Global Information Technology Report 2008-2009 (2009).
 11. http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20 Report/index.htm, odczyt: 30.03.2009.
 12. Knap A. Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2008).
 13. http://www.edukacja.warszawa.pl/plik.php?id=1552, odczyt: 31.03.2008.
 14. Ministerial Declaration Approved Unanimously on 11 June 2006 (2006). Riga, Latvia.
 15. Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem. Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne (2008). EFICOM, Warszawa.
 16. Porębski L. (2009). Społeczeństwo informacyjne jako realizacja idei zrównoważonego rozwoju.
 17. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/185-193.pdf, odczyt: 29.03.2009.
 18. Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich (2008). Red. D.Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Salinas R. (2003). Addressing the Digital Divide through Collection Development. "Collection Building", 22 (3).
 20. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2009 (2009). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 21. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki z badań statystycznych z lat 2004-2007 (2007). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 22. Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej (2008).
 23. http://www.stat.gov.pl, odczyt: 29.03.2009.
 24. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (2008). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 25. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (2009). Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 26. Streszczenie Raportu o Rozwoju Społecznym Programu Narodów Zjednocznych ds. Rozwoju. Red. W.Cellary.
 27. http://www.kti.ue.poznan.pl/specials/nhdr2002/streszczenie.htm, odczyt : 31.03.2009.
 28. Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce (2006). Red. A.Rączaszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 29. The Millenium Development Goals Report 2005 (2005). United Nations, New York.
 30. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 roku (2009). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 31. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm, odczyt: 23.02.2010.
 32. http://www.internetworldstats.com/stats.htm, odczyt: 24.03.2009.
 33. http://www.stat.gov.pl/cpc/rde/xbcr/gus/PUBL_ICT_gospodarstwa _domowe_2008_cz._I.xls, odczyt: 15.10.2010.
 34. http://www.witrynawiejska.pl, odczyt:23.02.2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu