BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Zofia (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Badanie zmian 5-hydroksymetylofurfuralu w przetworach z czarnych porzeczek
The Measurements of 5-Hydroxymethylofurfural (5 HMF) in Black Currant Preserves
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 63-74, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Przetwory owocowe, Opakowania, Badania towaroznawcze
Commodity science, Food commodities, Storage of food products, Processed fruits, Packaging, Commodity research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie ilości wytworzonego 5-HMF w czasie przechowywania przetworów z czarnych porzeczek w różnych opakowaniach. Starano się też ustalić czy istnieje zależność między ilością powstającego 5-HMF a rodzajem opakowania oraz czasem i warunkami przechowywania. Na podstawie analizy wyników badań próbowano wnioskować czy 5-HMF może być uznany jako parametr doboru opakowań i warunków przechowywania dla tego typu przetworów.

An effort was made to quality 5-HMF produced in black current preservas being stored during the long time in various packagings (i.e. glass jars a 4 types of tincans) covered with some protecting lack layers inside. The author trays to establish relationship between the quality of newly created 5-HMF inside the product and a type of packing and time and conditions of storing too. The preserves after packing were kept in temperature of 3°C and 20°C up to 80 weeks. The evaluations were made in steady intervals of 4 weeks and 5HMF was quantified. The changes of sensoric value were also observed at the same time. To determine 5-HMF Postel's method was used and it was particulary reported in that paper. Samples were clarified by using of Carres's reagents, and not by using of activated carbon. The experimental data shows that the determining of 5-HMF value in black current preserves can be accepted as a suitable parameter of choosting optimal packing and the conditions of storing for that kond of products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baryłko-Pikielna N., zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
  2. Horubała A., Podstawy przechowalnictwa żywności, PWN, Warszawa 1975.
  3. Janicek G., Pokorny J., Davidek J., Chemia żywności, WNT, Warszawa 1977.
  4. Maraulja M.D., Blair J.S., Furfural as an indicator of flavour deterioration in canned citrus juices. The Proceedings of the Florida State Horticultural Society. Miami, November 608, 1973, Vol. 86.
  5. Postel W., Zur Bestimmung von 5-Hydroxymethylofurfural in Fruchtsäften und Weinen. Deutche Lebensmittel - Rundschau, 1968, Heft 10.
  6. PN-80/A-04014 - oznaczanie zawartości cyny w artykułach żywnościowych.
  7. PN-71/A-75101 - Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu