BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Julia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Racjonalność gospodarowania a druga zasada termodynamiki
Economic Rationality and the Second Law of Thermodynamics
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 48, s. 75-92, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Słowa kluczowe
Racjonalność gospodarowania, Entropia
Economic rationality, Entropy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zarysowano uwarunkowania i ograniczenia tradycyjnego ujęcia racjonalności gospodarowania i przedstawiono podstawy nowej (indywidualnej i globalnej) racjonalności gospodarowania, opartej na wybranych aspektach fizycznych, informacyjnych i psychologicznych drugiej zasady termodynamiki. Na podstawie przeprowadzonych rozważań wysunięto postulat zastosowania długookresowego, holistycznego podejścia nie tylko do samej racjonalności gospodarowania, ale przede wszystkim do analizy złożonych powiązań systemów społeczno-gospodarczych z systemem przyrodniczym.(fragment tekstu)

The article concentrates on the chosen consequences for the economic theory resulting from the opposition of two categories - rationality and entropy. We describe conditions and limitations of the traditional depiction of rationality, present the basis for new (entropic)rationality and compare the most important characteristics of rationality and entropy. Finally, taking into consideration the second law of thermodynamics, we postulate the application of the holistic, long-term approach to the analysis of complex relations between economy, society and environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Łukaszewicz: Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci. Wyd. Key Text, Warszawa 2001, s. 97-100.
 2. J. Stacewicz: Racjonalność gospodarowania a współczesne wyzwania rozwojowe. PWE, Warszawa 1988, s. 110.
 3. A. Chmielecki: Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej. PWN, Warszawa 1999, s. 185-199
 4. T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 134-155
 5. O. Lange: Ekonomia polityczna. T. I. PWN, Warszawa 1978, s. 140 i dalsze.
 6. H. J. Stacewicz: Stereotypy rozwoju a ekonomia. PWE, Warszawa 1991, s. 31-34.
 7. J.G. March, H.A. Simon: Teoria organizacji. PWN, Warszawa 1964, s. 223.
 8. S. Czaja, A. Becla: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. AE, Wrocław 2002, s. 19-21
 9. J. Stacewicz: Ekonomia na rozdrożu. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 127.
 10. J. Pajestka: Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. PWN, Warszawa 1990, s. 222.
 11. B. Kamiński, M. Okólski: Racjonalność systemów społeczno-ekonomicznych w świetle prawa entropii. W: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie. Red. B. Kamiński, A. Łukaszewicz. PWE, Warszawa 1980, s. 306-329.
 12. A. Etzioni: Rationality is anti-entropic. "Journal of Economic Psychology" 1986, No 7. s. 18-32.
 13. H. Leibenstein: Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii. PWN, Warszawa 1988, s. 269-346.
 14. B. Commoner: Zamykający się krąg - przyroda - człowiek - technika. PWE, Warszawa 1974, s. 56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu