BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołosowski Mariusz (Politechnika Opolska)
Tytuł
Kalkulacja kosztów jakości produkcji jednostkowej i małoseryjnej
Quality Cost Calculation of Piece and Small Batch Production
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2008, nr 2, s. 7-22, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań, Koszty jakości, Koszty produkcji, Szacowanie kosztów, Zarządzanie kosztami, Koszty w przedsiębiorstwie
Activity Based Costing (ABC), Quality costs, Production costs, Costs estimation, Costs management, Costs in companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Postępująca globalizacja gospodarki rynkowej i związany z tym zjawiskiem wzrost konkurencji sprawiają, że przedsiębiorstwa, które dotychczas miały ustabilizowaną i niezagrożoną pozycję, muszą stawić czoła nie tylko firmom krajowym, ale także zagranicznym, które niejednokrotnie są efektywniejsze, lepiej wyposażone i sprawniej zarządzane. Do tego dochodzi coraz dynamiczniej zmieniające się otoczenie, rozwój nowych technologii, skrócenie cykli życia produktów oraz udoskonalenie procesu projektowania (np. projektowanie współbieżne - concurrent engineering CE), umożliwiające szybsze wprowadzenie produktu na rynek. To wszystko sprawia, że przedsiębiorstwa muszą szukać przewagi konkurencyjnej na wielu płaszczyznach funkcjonowania, tzn. oferowania produktów wysokiej jakości w możliwie najkrótszym czasie i po jak najniższej cenie, obniżania kosztów wytwarzania, wdrażania nowoczesnych technologii, usprawniania systemów zarządzania, optymalizowania wykorzystania zasobów, kreowania odpowiedniego wizerunku firmy, itp. Z perspektywy klienta wciąż najistotniejszymi czynnikami konkurencyjności są jakość, czas dostawy oraz cena produktu. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera szeroko poruszana w literaturze problematyka ekonomicznych aspektów jakości produkcji. (fragment tekstu)

Radical changes of product designing and production processes management have taken place in recent years that are characterized by growing competition, global market and development of computer aided management systems. Globalization of the market economy exerts fundamental influence on products quality, development of technology in enterprises, machine tools used and work techniques applied by engineers. Global market economy is also conducive to the balance of supply and demand level of offered products. That is why the competition between firms is still growing. The competition strategy in present economy is based on aspiration for cost reduction and simultaneous assurance of products quality and functionality. Especially the specificity of piece and small batch production requires efficient management systems and searching for areas of cost reduction. Efficient management of quality assurance processes depends on accurate cost data of these processes. Piece and small batch production is characterized by high share of indirect cost within production total cost. Moreover, that share shows permanently an increasing trend. That is why Activity Based Costing is the best tool that ensures high precision of cost calculation, determining cost structure and identifying causes of cost. The essence of Activity Based Costing and examples of its practical application are generally and theoretically presented in literature. However, it is impossible to find algorithms of calculation applied to peculiarity of the industrial branch and conditions of enterprise's economic activity. It especially concerns small and medium enterprises manufacturing products in small batches or according to the order. The research problem presented in the paper concerns the product self cost and quality cost calculation. To this end the appropriate procedure and model of cost calculation based on the Activity Based Costing method have been worked out. Advantages of applying the Activity Based Costing method to determine the quality cost of the production process have been pointed. The verification of the presented method has been carried out on the example of the production of a gear wheel. Possibilities of improving quality management processes in enterprise basis of the Activity Based Costing method have been shown. The received results point at the need to continue research. Complex analysis of different processes in enterprise is possible using the presented method. It is justified to work out Activity Based Management system to manage processes and activities to increase profits. That system should include analysis of factors that generate cost, activities analysis and efficiency measurement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brimson J.A.: Activity accounting. An activity-based costing approach, John Wiley & Sons, New York 1991.
 2. Ciechan-Kujawa M.: Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 3. Hamrol A.: Wybrane zagadnienia inżynierii jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [w:] Konferencja "Manufacturing '01. Współczesne problemy wytwarzania", tom 2, Poznań 2001, s. 253-278.
 4. Kapłan R. S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Kim S., Nakhai B.: The dynamics of quality costs in continuous improvement, "International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 25, no. 8, 2008, pp. 842-859.
 6. Knosala R. i zespół: Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 7. Kołosowski M.: Analiza kosztów wytwarzania w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji, Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2005.
 8. Kołosowski M., Chwastyk P.: Działania zapewnienia jakości i ich koszty w rachunku ABC. [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, tom I, Opole 2007, s. 434-444.
 9. Lere J. C.: Activity-based costing: a powerful tool for pricing, "Journal of Business & Industrial Marketing", vol. 15, no. 1, 2000, pp. 23-33.
 10. Lisiecka K.: Rachunek kosztów jakości narzędziem diagnozowania systemu zarządzania jakością, [w:] Zarządzanie jakością, red. J. Babiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 11. Matuszek J.: Inżynieria produkcji. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2000.
 12. Matuszek J., Kołosowski M.: Applying the Activity Based Costing method to improve quality management processes in enterprise, International Conference TOOLS 2004, Kocovce, Slovak Republic, 2004, pp. 222-225.
 13. Miller J., Pniewski K., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2000.
 14. Norma PN-EN ISO 9001:2000 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, wrzesień 2001.
 15. Norma PN-EN ISO 9004:2000 - Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. Polski Komitet Normalizacyjny, wrzesień 2001.
 16. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004.
 17. Omachonu V. K., Suthummanon S., Einspruch N. G.: The relationship between quality and quality cost for a manufacturing company,"International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 21, no. 3, 2004, pp. 277-290.
 18. Schiffauerova A., Thomson V.: A review of research on cost of quality models and best practices, "International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 23, no. 6, 2006, pp. 647-669.
 19. Skrzypek E.: Efektywność działań w TQM. Koszty jakości, "Problemy Jakości", nr 7, 1999, s. 5-13.
 20. Sobańska I. (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. C.H. BECK, Warszawa 2003.
 21. Sower V. E., Quarles R., Broussard E.: Cost of quality usage and its relationship to quality system maturity, "International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 24, no. 2, pp. 121-140.
 22. Superville C. R., Gupta S.: Issues in modeling, monitoring and managing quality costs, "The TQM Magazine", vol. 13, no. 6, 2001, pp. 419-423.
 23. Tkaczyk S., Jagła J.: The economic aspects of the implementation of a quality system process in Polish enterprises, "Journal of Materials Processing Technology", 109, 2001, pp. 196-205.
 24. Tsai W.-H.: Quality cost measurement under activitybased costing, "International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 15, no. 7,1998, pp. 719-752.
 25. Więcek D.: Zarządzanie procesami zaopatrzenia materiałowego w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji (na przykładzie produkcji motoreduktorów i reduktorów ogólnego przeznaczenia), Praca doktorska, Politechnika Łódzka, Łódź 2003.
 26. Zymonik Z.: Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu