BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patalas Justyna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Rola innowacji w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora MSP, na przykładzie systemu ERP
The Role of Innovation in a Knowledge Management Process in Small and Medium Enterprises as Exemplified by ERP Information Systems
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2008, nr 2, s. 23-30, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Proces zarządzania, Systemy ERP, Innowacje
Small business, Knowledge management, Management process, ERP system, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych filarów systemu Gospodarki Opartej na Wiedzy jest zarządzanie wiedzą na poziomie organizacji. Pojęcie zarządzania wiedzą jest pojęciem szerokim, m.in. jest to "proces, za pomocą którego organizacja generuje bogactwo oparte na swoich aktywach intelektualnych lub opartych na wiedzy aktywach organizacyjnych; "jasno określone i systematyczne zarządzanie istotne dla organizacji wiedzą i związanymi z nią procesami kreowania, zbierania, organizowania, dyfuzji, zastosowań i eksploatacji, realizowanymi w dążeniu do osiągnięcia celów organizacji"; "systematyczne, jasne i przemyślane tworzenie, odnawianie i zastosowanie wiedzy do maksymalizacji, osiąganej na jej podstawie efektywności przedsiębiorstwa oraz zwrotu z posiadanych zasobów wiedzy". W procesie zarządzania wiedzą istotna jest integracja wiedzy i innowacji. Integracja wiedzy jest fundamentalnym procesem, dzięki któremu można uzyskać przewagę konkurencyjną - integracja wiedzy zależy od tego, ilu pracowników firmy podzieli się z innymi swoją wiedzą. Firmy, które pozyskują zewnętrzne rozwiązania, aby móc się rozwijać, tworzą nową erę otwartych innowacji. Działania marketingowe przedsiębiorstw oraz integracja ich wiedzy i innowacji są ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)

One of the fundamental pillars of the system of the Knowledge-based Economy is knowledge management at the level of an individual organization. In businesses, knowledge is perceived as a strategic resource determining a particular enterprise's competitive advantage. Conducted research aims at presenting the interdependence between the implementation of innovation and the building of a knowledge management process in the SME sector. If a project concerning the implementation of an ERP information system is regarded as an innovation at the level of an organization (a company), it can be assumed that the implementation of an innovation in an enterprise belonging to the SME sector allows the development of a knowledge management process in its organizational structure. The essence of the concept of knowledge management process development in an enterprise representing the SME sector is the interdependence between the skills and competences of its employees with respect to the acquisition of knowledge from an ERP system and the enterprise's environment. Knowledge acquired from an ERP system should be the basis for the enterprise's competitive advantage in the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowitz W.R., Wiliams R.L.: The Knowledge management Fieldbook, Financial Times - Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow-London 1999.
 2. Chesbrough, H. W.: The era of innovation, MIT Sloan Management Review, 2003.
 3. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Edvinsson L., Malone Michael S.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Eisenhardt K. M. & Okhuysen G. A.: Integrating knowledge in groups: How formal interventions enable flexibility. Organization Science, 2002.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Wybrane problemy budowy systemu gospodarki opartej na wiedzy GOW w Polsce, [w:] Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej, red. T. Krupy, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2006.
 7. Kłos S., Saniuk S., Patalas J.: A procedure of effective implementation of ERP system in a manufacturing company, Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 8. Kotler P: Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 9. Lee C. C. & Yang J.: Knowledge value chain, "Journal of Management Development", 2000.
 10. Patalas J., Kłos S., Stryjski S.: Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MSP, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2, red. R. Knosala, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 11. Patalas J., Mutwil J.: Koncepcja karty pomiaru kapitału intelektualnego - ujęcie procesowe, [w:] Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, red. J. Matuszek Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2006.
 12. Pisano G. P. & Wheelwright, S. C.: The new logic of high-tech R&D, "Harvard Business Review", 1995.
 13. Pomykało W.: Encyklopedia biznesu. Fundacja "Innowacja", Warszawa 1995.
 14. Prokopenko J.: Productivity Management, a practical Handbook, International Latour Office, Genewa 1987.
 15. Rogers E. M.: Diffusion of Innovation, Collie-Macmillan, New York 1962.
 16. Shang S., Seddon P.: A comprehensive framework for classyfing the benefits of ERP systems, [In:] Proceedings of AMCIS'2000.
 17. Skyrne D.J: Knowledge Networking: Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 18. Total Quality Management. The Key to Business Omprovement, red. Ch. Hakes, Chapman & Hall, London 1991.
 19. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).
 20. Wiig K.M.: Knowledge management Foundations: Thinking About Thinking - Howpeople and Organization Create, Represent, and Use Knowledge. Darlington, TX: Schema Press, 1993.
 21. Wolf H.: Webster's New Word Dictionary of the American Language, G. and C. Merriam, Springfield, MA 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu